Μίγμα Μάρκετινγκ στην Αυτόνομη Κατάδυση
Για να αποφασιστεί ο τρόπος που οι επιχειρήσεις αποφασίζουν για την τιμολόγηση των προϊόντων τους, τις μεθόδους διανομής των προϊόντων και τις τακτικές προώθησης τους χρειάζεται ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο το οποίο στην γλώσσα του μάρκετινγκ ονομάζεται ''Μίγμα Μάρκετινγκ''.

Το εργαλείο αυτό αποτελείται από τα τέσσερα στοιχεία τα οποία είναι
 • Προϊόν
 • Τιμή
 • Προώθηση
 • Διανομή

Είναι σημαντικό και τα τέσσερα στοιχεία να χρησιμοποιηθούν με τρόπο που να εξασφαλίζεται το αρμονικό αποτέλεσμα.
Σε διαφορετική περίπτωση το προϊόν θα αποτύχει ολοκληρωτικά.

Κάνοντας μια γρήγορη ανάλυση του παραπάνω στην αυτόνομη κατάδυση, εύκολα θα διαπιστώσει κανείς ότι στην αυτόνομη κατάδυση το προϊόν είναι έτοιμο, είτε μιλάμε για τα προγράμματα εκπαίδευσης αυτοδυτών - σχολεία, είτε για τα εκπαιδευτικά βοηθήματα – βιβλία.

Η προέκταση αυτών είναι οι συνοδευόμενες καταδύσεις, ο καταδυτικός εξοπλισμός και τα ταξίδια.

Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε προϊόν εξ’ αρχής, εκτός και αν μιλάμε για την δημιουργία ενός νέου οργανισμού πιστοποίησης αυτοδυτών.

Αυτό που χρειάζεται να κάνει ο επαγγελματίας και ο επιχειρηματίας της κατάδυσης είναι να προβεί στα τρία επόμενα βήματα που είναι η τιμολόγηση, η προώθηση και η διανομή.

Η χιλιοειπωμένη λέξη ''εμπειρία'', εκτός απ’ τα θέματα της κατάδυσης, έχει να κάνει με την γνώση των χαρακτηριστικών και των συνθηκών της συγκεκριμένης αγοράς.

Η γνώση αυτή επιτρέπει την σωστότερη απόφαση για την επιλογή των τμημάτων της αγοράς που είναι ελκυστικά – ιδανικά για την επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα.


Πιο απλά σημαίνει ότι θα μπορεί να καθοριστεί η αγορά στόχος –
target group που αναφερθήκαμε στο προηγούμενο άρθρο εδώ.

Αυτό με τη σειρά του θα δώσει την δυνατότητα να έχουμε σαφή αντίληψη για:
 • Τα χαρακτηριστικά των ατόμων ή επιχειρήσεων που επιθυμείτε να γίνουν πελάτες σας
 • Τη φύση των αναγκών τους που θα ικανοποιήσετε με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα τους προσφέρετε και
 • Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών που επιθυμούν οι μελλοντικοί πελάτες σας.

Κατά συνέπεια, μπορείτε να πάρετε αποφάσεις για:
 • Τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα προσφέρετε στην αγορά που έχετε επιλέξει ως στόχο
 • Την πολιτική τιμών που θ’ ακολουθήσετε,
 • Τη μέθοδο διανομής και τα σημεία πώλησης και
 • Τις μεθόδους προώθησης πωλήσεων των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας.

Τα τέσσερα αυτά στοιχεία (προϊόν, τιμή, διανομή, προώθηση) συνθέτουν το ''Μίγμα Μάρκετινγκ''.

Θα πρέπει λοιπόν να γίνει απόλυτα ξεκάθαρο και σαφές ότι κανένα προϊόν και καμία υπηρεσία δεν θα προωθηθεί αποτελεσματικά, αν λείπει έστω και ένα από αυτά τα στοιχεία, λόγω της ισχυρής αλληλεπίδρασης μεταξύ τους.


Η ποιότητα των προγραμμάτων εκπαίδευσης ή των καταδυτικών εκδρομών με σκάφος για παράδειγμα καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το κόστος υλοποίησής τους.
Αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα του προϊόντος, το κόστος του θα αυξηθεί, όπως συμβαίνει στις περισσότερες των περιπτώσεων.

Συνεπώς, εσείς θα πρέπει να αυξήσετε την τιμή του αν θέλετε να διατηρήσετε το ίδιο περιθώριο Μικτού Κέρδους.

Αν θέλετε να βελτιώσετε τη διανομή του προϊόντος, θα πρέπει να το τοποθετήσετε σε περισσότερα ή σπουδαιότερα σημεία πώλησης (περιοδικά, sites, ηλεκτρονικά περιοδικά, ξενοδοχεία, τουριστικά πρακτορεία, Portals κλπ).

Αυτό συνεπάγεται τη χορήγηση μεγαλύτερων εκπτώσεων ή προμηθειών και την ελαστικότερη πιστωτική πολιτική, τα οποία αυξάνουν το κόστος διανομής του προϊόντος σας και τα χρηματοοικονομικά σας έξοδα.

Οι δυνατότητες προβολής που παρέχονται απ’ τους οργανισμούς πιστοποίησης αυτοδυτών είναι κάτι που θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν, μιας και είναι ο πιο άμεσος συνεργάτης που καλούμαστε να πληρώνουμε κάθε χρόνο.

Εξετάστε λοιπόν αν και σε πιο βαθμό ο οργανισμός που επιλέξατε μπορεί να σας υποστηρίξει σε αυτό.

Τέλος, αν θέλετε να κάνετε το προϊόν σας γρήγορα γνωστό στην αγορά, να διεγείρετε το ενδιαφέρον των υποψηφίων πελατών και να τους παρακινήσετε να αγοράσουν το προϊόν – υπηρεσία σας σας, θα πρέπει να αυξήσετε τα κονδύλια διαφήμισης και προώθησης πωλήσεων.

Φυσικά, για να καλυφθεί αυτό το κόστος οι δαπάνες ώστε να αποκομίσετε ένα ικανοποιητικό κέρδος θα πρέπει να αυξήσετε τις τιμές.

Στα σίγουρα η απόφαση αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, γιατί υπάρχει αφενός ο ανταγωνισμός και αφετέρου οι τιμές σας πρέπει να γίνουν αποδεκτές από τους καταναλωτές.


Θα πρέπει, επομένως, να συνεκτιμηθούν όλα τα δεδομένα και να αποφασίσετε να προσφέρετε στο target group σας:
 • Προϊόντα ή υπηρεσίες, η ποιότητα των οποίων να ανταποκρίνεται στις επιθυμίες των πελατών σας
 • Ανταγωνιστικές τιμές που να μπορούν και να είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν
 • Διανομή σε σημεία πώλησης εύκολα προσπελάσιμα, που να εξυπηρετούν τους αγοραστές και
 • Προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας, ώστε να γίνονται γρήγορα γνωστά και να διεγείρεται το ενδιαφέρον των υποψήφιων πελατών σας.

Η βαρύτητα που δίνεται στο κάθε στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση ανάλογα με τους στόχους του μάρκετινγκ που έχει θέσει, τους γενικότερους στόχους και φυσικά τις συνθήκες του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Θα πρέπει δηλαδή να διαμορφωθεί ένα ισορροπημένο ''Μίγμα Μάρκετινγκ''
Σημείωση: Τα άρθρα αυτά θα αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα στιρίξουμε τις ενέργειες και τις στρατηγικές που απαιτούνται για την τιμολόγηση, την προώθηση και τη διανομή.

Εύκολη Τοποθέτηση Φιαλών Sidemount Στην Επιφάνεια
Αυτό το άρθρο θα βοηθήσει νεοεισαχθέντες στο sidemount δύτες να μάθουν έναν πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο για την τοποθέτηση των φιαλών τους κατά τη είσοδό τους στο νερό, είτε από ακτή, είτε από σκάφος.

Έτυχε ποτέ να βρεθείτε μέσα στο νερό και να σας πόνεσαν τα δάχτυλα και τα χέρια απ’ την προσπάθεια που καταβάλλατε για να αγκιστρώσετε τις φιάλες στα D-Ring ή το λαστιχόσκοινο στα κλείστρα;

Αυτή ήταν η πρώτη δυσκολία που αντιμετώπισα όταν πρωτοξεκίνησα τις καταδύσεις sidemount


Απρίλιος του 2010 στο 1ο λιμανάκι της Βουλιαγμένης, με στεγανή, κουκούλα, γάντια και καινούργιο εξοπλισμό, να προσπαθώ στο μισό μέτρο να προσαμμώσω τις σιδερένιες μου 12λιτρες φιάλες.

Αν και με τα D-Rings δεν δυσκολεύτηκα πολύ λόγω της εξοικείωσης που είχα με την τοποθέτηση των φιαλών αποσυμπίεσης, όταν ήρθε η στιγμή να αγκιστρώσω τα κλείστρα στα λαστιχόσκοινα της εξάρτησης, άρχισαν να με πονάν τα δάχτυλα και τα χέρια μου.

Με το ένα χέρι έπρεπε να κρατάω τη φιάλη όρθια και με το άλλο να βρω το λαστιχόσκοινο που βρισκόταν στα πλευρά μου, να το τεντώσω και να το περάσω γύρω απ’ το λαιμό της φιάλης, ασφαλίζοντάς το στο κλείστρο, με τη στεγανή ελαφρώς φουσκωμένη.

Το βάρος της φιάλης, το καινούργιο λαστιχόσκοινο, το κλείστρο με το πρώτο στάδιο, το θερμοεσώρουχο και ο ελάχιστος αέρας στη στεγανή και το BCD έκαναν την κατάσταση κάπως άβολη πριν το ξεκίνημα της κατάδυσης.

Τα πράγματα έγιναν σαφώς καλύτερα από τη στιγμή που εγκαταλείψαμε την επιφάνεια και βρεθήκαμε να κολυμπάμε υποβρυχίως, μιας και ο όγκος του φουσκωμένου ρυθμιστή πλευστότητας και της στεγανής περιορίστηκαν, κερδίζοντας έτσι χώρο που μου επέτρεπε να κάνω τις απαραίτητες μικροδιορθώσεις.

Φυσικά κατά τη διάρκεια της κατάδυσης προέκυψαν και μερικά ακόμα ζητήματα όπως το ύψος των σφιγκτήρων που ανάγκαζε τις φιάλες να στέκονται πιο χαμηλά ή πιο ψηλά απ’ όσο έπρεπε, κάτι που με τη σειρά του επηρέαζε την προσαρμογή τους πάνω μου κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.Και ενώ κατά τη διάρκεια της απενημέρωσης και του διαλείμματος επιφανείας διορθώσαμε το ύψος των σφιγκτήρων, το ξεκίνημα της δεύτερης κατάδυσης ήταν ακριβώς ίδιο με αυτό της πρώτης.

Η λύση στο πρόβλημα ήρθε όταν με το πρόσωπο μέσα στο νερό έψαχνα να πιάσω τις φιάλες μου και επειδή δεν ήθελα να ταλαιπωρώ τις επιγονατίδες της καινούργιας μου στεγανής, στάθηκα οριζόντιος στην επιφάνεια.

Θέλοντας να αποφύγω τις άτσαλες κινήσεις μέχρι να σταθώ μαλακά στα γόνατα αποφάσισα να συνεχίσω την διαδικασία της τοποθέτησης των φιαλών από την στάση που ήδη είχα.

Με μεγάλη μου χαρά διαπίστωσα ότι οι φιάλες είχαν τοποθετηθεί στο μισό χρόνο από πριν και με σαφώς μεγαλύτερη άνεση και ευκολία.

Δείτε το βίντεο.


Γενικά υπάρχουν διάφορες μέθοδοι εισόδου στο νερό ανάλογα με το αν καταδυόμαστε από ακτή ή σκάφος ή αν χρειάζεται να περπατήσουμε μια απόσταση με τις φιάλες τοποθετημένες πάνω μας μέχρι να μπούμε στο νερό.
Για το λόγο αυτό σας δίνω μερικά πρόσθετα tips συμπληρωματικά με το βίντεο που μπορεί να σας φανούν χρήσιμα στην επόμενη σας κατάδυση.

Κατάδυση από ακτή
 • Τοποθετήστε τις φιάλες σας σε βάθος που ίσα να καλύπτονται απ’ το θαλασσινό νερό.
 • Φορέστε τη στολή  και τον ρυθμιστή πλευστότητα σας.
 • Εξασφαλίστε ότι ο ρυθμιστής πλευστότητας είναι σωστά και σφιχτά προσαρμοσμένος πάνω σας.
 • Μπείτε στο νερό και φορέστε τα βατραχοπέδιλά και τη μάσκα σας.
 • Βρείτε την αριστερή φιάλη με τον κοντό – εφεδρικό ρυθμιστή αναπνοής και ανοίξτε τη βαλβίδα.
 • Αγκιστρώστε τη φιάλη στη ζώνη της μέσης, στο μεταλλικό D-Ring.
 • Περάστε το σωλήνα πίσω απ’ τον λαιμό σας, έχοντας το δεύτερο στάδιο στο στόμα και περάστε και το λαστιχένιο κολιέ στο λαιμό.
 • Από την οριζόντια θέση κρατήστε τη φιάλη από το κλείστρο με το δεξί σας χέρι.
 • Με το αριστερό και ενώ συγκρατείτε τη φιάλη με το δεξί, ψάξτε για το λαστιχόσκοινο και περάστε το στο κλείστρο όπως φαίνεται στο βίντεο.
 • Επαναλάβετε τη διαδικασία και για την δεξιά φιάλη με τον μακρύ σωλήνα.
 • Τελευταίο και πολύ σημαντικό, τριμάρετε τις φιάλες σας πριν την έναρξή της καθόδου.
 Cavern - Sidemount Cavern Diver Course

Κατάδυση από σκάφος

Ήρεμη θάλασσα
 • Ζητήστε ή τοποθετήστε μόνοι σας τις φιάλες μέσα στο νερό πιασμένες σε ένα σκοινί.
 • Ακολουθήστε τη διαδικασία από το βήμα -2-
Με κυματισμό 1

 • Φορέστε τη στολή  και τον ρυθμιστή πλευστότητα σας.
 • Εξασφαλίστε ότι ο ρυθμιστής πλευστότητας είναι σωστά και σφιχτά προσαρμοσμένος πάνω σας.
 • Φορέστε τα πέδιλα και τη μάσκα σας.
 • Αγκιστρώστε τις φιάλες στα D-Ring της ζώνης της μέσης.
 • Χωρίς να αναπτύξετε τους σωλήνες των ρυθμιστών αναπνοής, τοποθετήστε την μία πόρτα του double ender στη θηλιά που έχετε φτιάξει στο λαιμό της φιάλης από cave line και την άλλη στο D-Ring του στήθους.
 • Κάντε το ίδιο και με την άλλη φιάλη.
 • Πραγματοποιήστε είσοδο με φορεμένες τις φιάλες με Giant Stride.
 • Ακολουθήστε την διαδικασία από το βήμα -5-   
Με κυματισμό 2
 • Φορέστε τη στολή  και τον ρυθμιστή πλευστότητα σας.
 • Εξασφαλίστε ότι ο ρυθμιστής πλευστότητας είναι σωστά και σφιχτά προσαρμοσμένος πάνω σας.
 • Φορέστε τα πέδιλα και τη μάσκα σας.
 • Πιάστε και τις δύο φιάλες απ’ τα κλείστρα και πραγματοποιήστε είσοδο με Giant Stride.
 • Αγκιστρώστε τις φιάλες στο σκοινί που είτε έχετε ζητήσει να τοποθετηθεί ή έχετε τοποθετήσει μόνοι σας.
 • Ακολουθήστε τη διαδικασία από το βήμα -5-
Με κυματισμό 3
 • Φορέστε τη στολή  και τον ρυθμιστή πλευστότητα σας.
 • Εξασφαλίστε ότι ο ρυθμιστής πλευστότητας είναι σωστά και σφιχτά προσαρμοσμένος πάνω σας.
 • Φορέστε τα πέδιλα και τη μάσκα σας.
 • Χωρίς να αναπτύξετε το σωλήνα, αγκιστρώστε τη φιάλη στο D-Ring της ζώνης της μέσης.
 • τοποθετήστε την μία πόρτα του double ender στη θηλιά που έχετε φτιάξει στο λαιμό της φιάλης από cave line και την άλλη στο D-Ring του στήθους.
 • Κρατώντας την δεύτερη φιάλη απ’ το κλείστρο πραγματοποιήστε είσοδο με Giant Stride.
 • Ακολουθήστε τη διαδικασία από το βήμα -5-
 PADI Deep Diver

Τα πράγματα μπορεί να είναι σχετικά πιο εύκολα με φιάλες αλουμινίου.
Σε κάθε περίπτωση όμως τα παραπάνω βήματα θα σας βοηθήσουν να εξοικειωθείτε γρηγορότερα με την διαδικασία της προετοιμασίας πριν την κατάδυση, αποφεύγοντας τις καθυστερήσεις της ομάδας και την κούραση στην επιφάνεια σε περίπτωση κυματισμού, είτε με υγρού τύπου, είτε με στεγανή στολή.

Οι καταδύσεις sidemount είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για όποιον προσανατολίζεται  σε καταδύσεις διεισδύσεων σε ναυάγια ή/και σπήλαια.
Αυτός είναι και ο σημαντικότερος λόγος που πριν τη διενέργεια τους ο δύτη θα πρέπει να έχει αφενός εκπαιδευτεί, αφετέρου να έχει συγκεντρώσει έναν ικανοποιητικό αριθμό καταδύσεων και ωρών χρησιμοποιώντας αυτή τη διάταξη.

Αν πάλι θέλετε απλά και μόνο να ωφεληθείτε την ευκολία και την άνεση που προσφέρει αυτή η διάταξη του εξοπλισμού υποβρυχίως, θα πρέπει και πάλι να οπλιστείτε με εκπαίδευση και λίγη υπομονή έως ότου με την βοήθεια του εκπαιδευτή σας, να γίνει και για εσάς ένας ευχάριστος τρόπος διενέργειας καταδύσεων.

Στο καταδυτικό  μας κέντρο εκτός απ’ τα συνηθισμένα επίπεδα που μπορείτε να βρείτε σε διάφορες σχολές, διεξάγεται και το πρόγραμμα PADI Tec Advanced Sidemount Wreck Diver, για προχωρημένες ναυαγιοδιεισδύσεις. PADI Wreck Diver Course

Σε περίπτωση που θα σας ενδιέφερε να πάρετε μέρος σε κάποιο απ’ τα προγράμματα που ξεκινάμε στις αρχές του 2016, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ.

Καλές και ασφαλείς αναδύσεις

Σπύρος Κόλλας  
      

Τι να Κάνεις Για Να Είσαι Σωστά Προετοιμασμένος Πριν Την Εκπαίδευση Rebreather
Το καινούργιο rebreather που μόλις αγόρασες συνήθως αποστέλλεται στον εκπαιδευτή σου και δεν έχεις προλάβει ούτε να το δεις.

Παρ’ όλα αυτά επικοινώνησε μαζί του και μάθε σχετικά με τον βοηθητικό εξοπλισμό που θα χρειαστείς.

Ίσος ένας ασκός με backplate σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται στην τη συσκευή σου, καθώς επίσης και μια φιάλη bailout με ρυθμιστή αναπνοής.


Η πρώτη μέρα στο νερό μπορεί να είναι απογοητευτική ειδικά αν είσαι πολύ έμπειρος δύτης.

Αυτό φυσικά δεν είναι πρόβλημα. Απλά να θυμάστε ότι αν δεν επρόκειτο να κάνεις λάθη τότε δεν θα χρειαζόσουν τη βοήθεια του εκπαιδευτή.

Ο εκπαιδευτής σου γνωρίζει καλά ότι θα είσαι πολύ καλύτερος από την στιγμή που … δεν θα χρειάζεται να σε κοιτάζει.

Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι που να μπορείς να κάνεις ώστε να προετοιμαστείς επαρκώς για αυτή τη νέα σου εμπειρία σε σχέση με την πλευστότητα, χρησιμοποιώντας ένα rebreather

Ότι δουλειά έριξες τα προηγούμενα χρόνια δουλεύοντας την τελειοποίηση της πλευστότητά ς σου θα φύγουν απ’ το παράθυρο.

Όταν εκπνέεις μέσα στο rebreather το αέριο παραμένει  μέσα σε αυτό, πράγμα που σημαίνει ότι η πλευστότητά σου είναι στατική. Δεν θα βουλιάξεις δηλαδή.
Η αίσθηση θα είναι πραγματικά παράξενη στην αρχή αλλά σύντομα θα μάθεις νέες δεξιότητες και μυστικά για τη ρύθμιση της πλευστότητες.


Υπάρχουν όμως πράγματα που μπορείς να προετοιμάσεις και να προετοιμαστείς.

Σαν αρχή θα πρέπει να είσαι πολύ εξοικειωμένος με σχετικά με τις μερικές πιέσεις, όπως επίσης θα πρέπει να μπορείς να κάνεις γρήγορους υπολογισμούς των μερικών πιέσεων για κάποιο βάθος και κατά προτίμηση ενώ βρίσκεσαι υποβρυχίως.

Κάνε μια επανάληψη – φρεσκάρισμα σε αυτά που διδάχτηκες στο nitrox ή/και το Tec 40 και εξοικειώσου με τον φόρτο εργασιών – task loading υποβρυχίως.

Αισθάνεσαι για παράδειγμα άνετα όταν χρειάζεται να μείνεις για λίγο χωρίς μάσκα; Να αναπτύξεις μια σημαδούρα σήμανσης επιφανείας;

Θα σου ζητηθεί να κάνεις αυτές τις δεξιότητες ενώ φοράς το rebreather, γι’ αυτό βεβαιώσου ότι μπορείς να τις κάνεις σε ικανοποιητικό βαθμό με εξοπλισμό ανοιχτού κυκλώματος, παίζοντας και κάνοντας διάφορους συνδυασμούς.

Το σημαντικότερο όμως είναι να είσαι καλή φυσική και νοητική κατάσταση. Απόφυγε τις βραδινές επισκέψεις σε φίλους μέχρι αργά το βράδυ ή τα πάρτι.
Η εκπαίδευση rebreather είναι κουραστική και εξοντωτική, γι αυτό χρειάζεται να είσαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και ξεκούραστος.

Οι θεωρητικές γνώσεις μαζί με τις υποβρύχιες δεξιότητες δένουν όλα μαζί μέσα από επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση υποβρυχίως.

Αυτό που δείχνει λίγο ασαφές στο εγχειρίδιο, θα αποκτάει νόημα και λογική μετά την βοήθεια και την επίδειξη από τον εκπαιδευτή σου.

Δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο από το να ξοδέψεις όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο υποβρυχίως επαναλαμβάνοντας ξανά και ξανά τις δεξιότητες που διδάχτηκες.

Έτσι λοιπόν οπλίσου με χιούμορ και υπομονή.
Στην αρχή μόνο θα δείχνεις λίγο αδέξιος αλλά αυτή είναι η αρχή σε έναν ολοκαίνουργιο και συναρπαστικό καταδυτικό κόσμο.


Περιεχόμενο θεωρητικών μαθημάτων

Απ’ τη στιγμή που θα πάρεις μέρος σε μια recreational ή technical CCR εκπαίδευση υπάρχουν κάποια πολύ βασικά που χρειάζεται να καλυφθούν.

Για να ξεκινήσεις θα πρέπει να συμπληρώσεις μια σειρά εγγράφων που περιλαμβάνουν την απαλλαγή νομικής ευθύνης και ανάληψης κινδύνου, υπεύθυνη δήλωση ιατρικό ιστορικό κ.α, όπως ορίζονται από τα στάνταρ των διαφόρων οργανισμών.

Στις περισσότερες περιπτώσεις θα σου ζητηθεί και μια βεβαίωση από υπερβαρικό γιατρό που να βεβαιώνει την καλή υγεία και τη δυνατότητα συμμετοχής σου σε αυτό το πρόγραμμα. 
Μπορεί να χρειαστούν μερικές μέρες μέχρι να την πάρεις, γι’ αυτό μερίμνησε έγκαιρα.

Το πρώτο μέρος του θεωρητικού μαθήματος περιλαμβάνει λίγη ανεξάρτητη μελέτη στο σπίτι. 

Ακόμα και αν η συσκευή εστάλλει στον εκπαιδευτή σου εσύ θα πρέπει να διαβάσεις το εγχειρίδιο χρήστη πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Συνήθως το εγχειρίδιο χρήστη είναι διαθέσιμο και στην την επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή. 

Θα χρειαστεί επίσης να δεις για τα επιπρόσθετα υλικά που μπορεί να χρειαστείς για την τάξη και να τα μελετήσεις επίσης. 

Μπορεί να είναι κάποιες ασκήσεις ή  
online τεστ που ίσος χρειάζεται να κάνεις πριν τη συνάντηση με τον εκπαιδευτή.

Πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση στην εκπαίδευσή σου γι’ αυτό εξασφάλισε ότι έχεις φτάσει στην τάξη αρκετά καλά προετοιμασμένος και με ολοκληρωμένη την μελέτη που θα πρέπει να έχεις κάνει.


Κάθε οργανισμός πιστοποίησης απαιτεί την διεξαγωγή ενός σετ από υποβρύχιες δεξιότητες, συγκεκριμένο αριθμό καταδύσεων ή ωρών αλλά ο εκπαιδευτής έχει πάντα προνοήσει να επεκτείνει ελαφρός την διάρκεια του χρόνου υποβρυχίως.

Το λογικό είναι να θέλεις να εκμεταλλευτείς κάθε δευτερόλεπτο που μπορείς να ξοδέψεις κάτω απ’ το νερό μιας και χρόνος = εμπειρία.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι δεξιότητες στην στεριά πριν την είσοδο στο νερό.

Οι δεξιότητες αυτές περιλαμβάνουν έλεγχο των τμημάτων της συσκευής, συναρμολόγηση της συσκευή, εκμάθηση των ηλεκτρονικών ή του handset, τις λίστες των προκαταδυτικών ελέγχων, την διαδικασία pre-breath, τις ρυθμίσεις των τμημάτων της συσκευής όπως τους πνεύμονες – counterlungs, διαδικασίες μετά την κατάδυση, συντήρηση,  καλιμπράρισμα σενσόρων οξυγόνου, σχεδιασμό κατάδυσης, ρυθμίσεις onboard και offboard καταδυτικών κομπιούτερ.

Κατόπιν θα ακολουθήσει η εκπαίδευση στα περιορισμένα – ρηχά νερά που μπορεί να είναι μια πισίνα ή μια περιοχή στη θάλασσα που να εξασφαλίζει συνθήκες πισίνας ως προς την ορατότητα και την ευκολία του να πατήσεις και να βρεθεί το κεφάλι σου έξω απ’ το νερό.

Σε αυτό το περιβάλλον ο εκπαιδευτής σου κάνει επίδειξη των βασικών ασκήσεων, αφήνοντάς σου χρόνο για περαιτέρω εξάσκηση και εξοικείωση.

Μόνο με την προϋπόθεση ότι τις έχεις εκτελέσει τις δεξιότητες - ασκήσεις με ικανοποιητικό βαθμό άνεσης θα προχωρήσεις σε πιο απαιτητικές δεξιότητες και σε μεγαλύτερα βάθη.

Αυτό που θα πρέπει να κρατήσεις στο μυαλό σου είναι ότι θα ξεκινήσεις απ’ τα ρηχά, βάζοντας ώρες και προχωρώντας με άνεση σε βαθύτερες και πιο σύνθετες καταδύσεις.


Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω ο κάθε οργανισμός έχει ένα συγκεκριμένο σετ ασκήσεων – δεξιοτήτων που πρέπει να διδαχτεί ο υποψήφιος πριν την πιστοποίηση, οι οποίες σε γενικές γραμμές περιλαμβάνουν.

Recreational Rebreather Training
 • Συναρμολόγηση, έλεγχος και διαδικασία pre-breath.
 • Ρυθμίσεις – προσαρμογή της συσκευής
 • Κιλά και ισορροπία
 • Προκαταδυτικοί έλεγχοι για: διαρροές, ζευγάρι, bailout
 • Τοποθέτηση φιάλης bailout (κατά περίπτωση)
 • Ελεγχόμενη κάθοδος
 • Ελεγχόμενη ανάδυση
 • Χρήση BOV (BailOut Valve) – πρωτόκολλα breathing loop
 • Καθαρισμός μάσκας
 • Χρήση BCD (γέμισμα με χρήση του μηχανισμού πλήρωσης και με το στόμα – άδειασμα απ’ το χειριστήριο και την βαλβίδα εκτόνωσης)
 • Διαχείριση της συσκευής με τον ελάχιστο όγκο στην breathing loop
 • Κολύμβηση με ελάχιστο όγκο αερίου στην breathing loop
 • Απομάκρυνση νερού από την breathing loop
 • Χρήση και διαχείριση των ηλεκτρονικών
 • Χρήση του HUD (Head Up Display)
 • Χρήση της off board φιάλης για bailout
 • Βοήθεια σε άλλον δύτη
 • Πλευστότητα και αιώρηση
 • Στάσεις ασφαλείας
 • Διαδικασίες παραλειπόμενων στάσεων
 • Χρήση DSMB
 • Χρήση στεγανής (κατά περίπτωση)
 • Ασφαλείς είσοδος και έξοδος από σκάφος ή ακτή
 • Διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης bailout
 • Ανάδυση με ανοιχτό κύκλωμα
 • Διαδικασίες μετά την κατάδυση 

Technical Rebreather Training
 • Πλευστότητα και ισορροπία
 • Χειροκίνητη διαχείριση (στατικά, κολυμπώντας, αναδυόμενος)
 • Έλεγχος και επιβεβαίωση σενσόρων (diluent flush και έλεγχος millivolt)
 • Εναλλαγή σε ανοιχτό κύκλωμα, επιβεβαίωση προβλήματος, επιδιόρθωση και εναλλαγή.
 • Εντοπισμός προβλημάτων υποβρυχίως
 • Ασκήσεις υποξίας
 • Ασκήσεις υπεροξίας
 • Εναλλαγή setpoint υποβρυχίως
 • Ανάκτηση μισοπλημυρισμένης συσκευής (στατικά και κολυμβητικά)
 • Καθαρισμός Breathing loop (στατικά και κολυμβητικά)
 • Χρήση DSMB κατά την αποσυμπίεση
 • Διαχείριση της συσκευής με τη χρήση των ηλεκτρονικών
 • Επίλυση προβλημάτων σχετιζόμενων με το αέριο
 • Απενεργοποίηση σενσόρων (κατά περίπτωση)
 • Χρήση συσκευής σαν SCR
 • Ανάδυση σαν σε SCR
 • Αφαίρεση – επανατοποθέτηση bailout (στατικά και κολυμβητικά)
 • Διαχείριση ενδείξεων alarm
 • Διαδικασίες αποσυμπίεσης
 • Αφαίρεση – επανατοποθέτηση συσκευής στην επιφάνεια
 • Αφαίρεση – επανατοποθέτηση βαρών στην επιφάνεια
 • Έλεγχος μερικής πίεσης κατά τις στάσεις
 • Σύνθετες διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης
 • Διάσωση
 • Ανασκόπηση – επανάληψη γενικών ασκήσεων
 • Λοιπές δεξιότητες που απαιτούνται από τον κατασκευαστή
Οι εγγραφές για τα προγράμματα rebreather και τα εκπαιδευτικά ταξίδια εξωτερικού που διεξάγονται από τον εκπαιδευτή του καταδυτικού μας λέντρου Σπύρο Κόλλα έχουν ξεκινήσει.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων πικοινωνήστε μαζί μας εδώ 

Πως Να Καθορίσετε Το Ιδανικό Target GroupΣε προηγούμενα άρθρα κάναμε έναν διαχωρισμό και αναφερθήκαμε στις διαφορές του επαγγελματία και του επιχειρηματία της κατάδυσης σε μια προσπάθεια κατανομής των ρόλων, των υποχρεώσεων, των αρμοδιοτήτων, των ευθυνών αλλά και των δικαιωμάτων τους.

Με δεδομένο ότι στην αυτόνομη κατάδυση υπάρχουν 46 περίπου προϊόντα – υπηρεσίες, χωρίς τα επίπεδα των τεχνικών καταδύσεων, του sidemount, των rebreather, των σπηλαιοκαταδύσεων, των καταδυτικών εκδρομών και του λιανικού εμπορίου, σκοπός του άρθρου είναι να βοηθήσει και τις δύο κατηγορίες να κατανοήσουν τη σημασία του καθορισμού της αγοράς στόχου – target group, ώστε να μπορέσουν να υπηρετήσουν σωστότερα τους τομείς – πεδία και τις απαιτούμενες στρατηγικές μάρκετινγκ.Έτυχε ποτέ να σας ρωτήσουν ποιο είναι το target group σας και η απάντηση σας να ήταν κάπως έτσι;

''Όλοι … Απευθυνόμαστε σε όλους από 8 μέχρι 98 ετών''

Για πολλά χρόνια, ακολουθώντας το μότο που όλοι όσοι αποφασίζουν να αναρριχηθούν στις πρώτες επαγγελματικές βαθμίδες ακούν και επαναλαμβάνουν από τους οργανισμούς πιστοποίησης αυτοδυτών, έλεγα κι εγώ ακριβώς το ίδιο.
Από την ιστοσελίδα του καταδυτικού μας κέντρου, τα έντυπα και τις κάρτες, μέχρι τις διαδικτυακές και δια ζώσης συζητήσεις.

Από την εκπαίδευση μου στο επίπεδο του Divemaster θυμάμαι εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα και τις υποβρύχιες δεξιότητες, γίνεται λόγος για τα εξής:
 • Σαν Divemaster μπορείς να διενεργείς το πρόγραμμα PADI Discover Scuba Diving, PADI Discover Snorkeling, Συνοδευόμενες καταδύσεις και άλλα όπως περιγράφονται εδώ.
 • Η κατάδυση απευθύνεται σε όλους από 8 έως 98 ετών.
 • Ο Divemster είναι χαμάλης των καταδυτικών κέντρων.
Χωρίς να έχω αξιοποιήσει επαγγελματικά τις δυνατότητες που μου πρόσφερε η βαθμίδα του Divemaster, το νεαρό της ηλικίας, η άγνοια γύρω απ’ την επιχειρηματικότητα και το μάρκετινγκ, σε συνδυασμό με την ιδέα - ταμπέλα του χαμάλη, με ''ανάγκασαν'' να κάνω το επόμενο βήμα για την βαθμίδα του εκπαιδευτή.Με μηδενική εμπειρία σαν Divemaster και πολύ λίγη σαν εκπαιδευτής, βρέθηκα το 2006 να διαχειρίζομαι ένα καταδυτικό κέντρο και υπαλλήλους απλά και μόνο επειδή:
 • Μου άρεσε η κατάδυση.
 • Η απελευθέρωση των καταδύσεων έδινε νέες προοπτικές και δυνατότητες.
 • Δεν υπήρχε άλλο καταδυτικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή του Ναυπλίου
 • Ήταν τουριστική περιοχή και
 • Η κατάδυση απευθύνεται σε όλους από 8 μέχρι 98 χρονών.
Και σα να μην έφτανε αυτό, η λανθασμένη άποψη ότι σαν καταδυτικό κέντρο και εκπαιδευτής θα πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα προϊόντα – υπηρεσίες, καταδυτικό εξοπλισμό προς ενοικίαση και προϊόντα προς πώληση, μας οδήγησαν στο να ανεβάσουμε τον προϋπολογισμό της επένδυσης με εκπαιδεύσεις ειδικοτήτων και αγορές καταδυτικού εξοπλισμού, για τις οποίες δεν υπήρχε ακόμα κοινό. Τουλάχιστον για τη δεδομένη στιγμή.

Αυτό με τη σειρά του μας έφερε σε μια κατάσταση κατά την οποία είχαμε ξοδέψει χρήματα για υπηρεσίες και υλικά που:
 • Δεν θα έκαναν απόσβεση άμεσα.
 • Δεν χρησιμοποιήθηκαν νωρίτερα από την δεύτερη καλοκαιρινή σεζόν.
 • Δεν είχαμε κεφάλαιο που να προορίζεται για την αντιμετώπιση μιας κρίσης της επιχείρησης (όπως και έγινε).
Κάναμε δηλαδή το λάθος που σήμερα γνωρίζω καλά πως κάνουν ακόμα και μεγάλες επιχειρήσεις, όχι μόνο της κατάδυσης αλλά και άλλες, που απ’ ότι φαίνεται το θεωρούν αχρείαστο και δεν του δίνουν την απαραίτητη σημασία που θα έπρεπε.

Το αποτέλεσμα;
Τα περισσότερα χρήματα και ο χρόνος που δαπανήθηκαν σε ενέργειες που τις θεωρούσαμε μάρκετινγκ και διαφήμιση, στην καλύτερη περίπτωση δεν απέδωσαν όσο θα έπρεπε και στη χειρότερη πήγαν παντελώς χαμένα. Τόσο τα χρήματα όσο και οι προσπάθειες.Όπως έχω γράψει και σε προηγούμενο άρθρο η περίοδος που ξεκίνησα την επιχειρηματική μου δραστηριότητα δεν είχε τις δυσκολίες και τους περιορισμούς που υπάρχουν σήμερα.

Χρειάστηκε να περάσω από διάφορα στάδια, με αρκετές αποτυχίες και ατυχίες έχοντας επιπροσθέτως μπει στην κρίση, μέχρι να βρω τους κατάλληλους ανθρώπους που με βοήθησαν να διαχωρίσω το χόμπι απ’ το επάγγελμα και την επιχειρηματικότητα.

 • Οι απαιτήσεις τις τοπικής και της παγκόσμιας αγοράς όλο και αυξάνονται.
 • Το κοινό χαρακτηριστικό είναι οι ''εκπαιδευμένοι'' ή αλλιώς ''ψιλλιασμένοι'' πελάτες.
 • Η ανάπτυξη και η ταχύτητα του διαδικτύου βοηθάει και ενισχύει ακόμα περισσότερο την δυνατότητα του χρήστη για εύρεση κατάλληλων γι’ αυτόν πληροφοριών, για σύγκριση τιμών και ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών και το σημαντικότερο, για χτίσιμο σχέσης εμπιστοσύνης.
Αυτοί είναι μερικοί μόνο από τους λόγους για τους οποίους ο σύγχρονος επαγγελματίας και επιχειρηματίας θα πρέπει να έχει με τη σειρά:

Ένα ξεκάθαρο όραμα, με ξεκάθαρους στόχους, με συγκεκριμένα βήματα υλοποίησης στα οποία μεταξύ άλλων να περιλαμβάνεται ο καθορισμός της αγοράς στόχου – target goup.Ο καθορισμός του target group είναι στρατηγικής σημασίας και είναι μια ενέργεια που θα πρέπει να γίνεται κατά τον αρχικό σχεδιασμό του μάρκετινγκ, εφόσον έχουν προηγουμένως καθοριστεί οι τομείς – πεδία του μάρκετινγκ στα οποία θα δραστηριοποιηθεί ο επαγγελματίας και ο επιχειρηματίας.

Για να καθορίσετε το ή τα target group σας θα πρέπει προηγουμένως να μπορείτε να απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις.

Τι είναι αυτό που πουλάς και τι το κάνει τόσο ξεχωριστό;
Γιατί δηλαδή είσαι η καλύτερη επιλογή έναντι των υπολοίπων για τον υποψήφιο πελάτη σου; Τι θα βρει σ εσένα που δεν μπορεί να βρει στον ανταγωνιστή σου;

Σε ποιους θέλεις εσύ προσωπικά να το πουλήσεις;
Απευθύνεσαι σε αμύητους, σε αρχάριους ή σε προχωρημένους δύτες;

Για ποιους λόγους θα πρέπει οι υποψήφιοι πελάτες να αγοράσουν από εσένα και όχι απ’ τον ανταγωνιστή σου τις υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα σου;
Είσαι ανοιχτός και μετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας των πελατών σου ώστε να μπορούν να έρθουν ή προσφέρεις καταδυτικό εξοπλισμό σε τιμές κόστους;Αφού απαντήσεις σε αυτές τις δύο ερωτήσεις τότε πρέπει να κάνεις τα εξής δύο πράγματα:

Εστίασε στο κυρίως target group.
Πολλές επιχειρήσεις και επαγγελματίες κάνουν το λάθος να θεωρούν ότι τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες τους είναι ''για όλους''. 

Ακόμα και αν ισχύει όμως αυτό και στην περίπτωση της αυτόνομης κατάδυσης ισχύει και με το παραπάνω, θα πρέπει να προσδιορίσετε τον ''ιδανικό'' για εσάς πελάτη. 
Αφού το κάνετε, θα μπορείτε να εστιάσετε τις στρατηγικές του μάρκετινγκ προς αυτή την κατεύθυνση. 
Αποκομίζοντας εμπειρία θα μπορείτε στη συνέχεια να προχωρήσετε στη στόχευση και άλλων target group.

Κάνε έρευνα για το target group που εστίασες.
Αυτό είναι ύψιστης σημασίας. Αν δεν το κάνεις, οποιαδήποτε διαδικτυακή ενέργεια - προσπάθεια, δεν θα καταλήξει σε αυτό το κοινό που θεώρησες ''ιδανικό'' για εσένα και την επιχείρησή σου.

Η έρευνα που θα κάνεις πρέπει για αρχή να περιλαμβάνει:
 • Ηλιακό γκρουπ.
 • Κοινωνικοοικονομική κατάσταση.
 • Ενδιαφέροντα.
 • Μέσα που αλληλεπιδρούν.
Είναι σίγουρο πως δεν το λες και το πιο εύκολο πράγμα αλλά πιστέψτε με αξίζει τον κόπο και τον χρόνο, μιας και θα σου επιτρέψει να μάθεις να ‘’μιλάς τη γλώσσα’’ του κοινού στο οποίο απευθύνεσαι, μαθαίνοντας ταυτόχρονα και άλλες επικοινωνιακές δεξιότητες που θα χρειαστείς στη συνέχεια και για τα επόμενα target group.Να θυμάσαι: Διαφοροποίησε την δουλειά σου σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό (με υγιή τρόπο), στοχεύοντας στις ανάγκες των πελατών που στοχεύεις.

Σε περίπτωση που δεν το έχεις κάνει ακόμα συμπλήρωσε στην φόρμα ακριβώς από κάτω το όνομα και το email σου προκειμένου να λαμβάνεις άρθρα, συμβουλές, εκπαιδευτικό υλικό και tips, για τους σύγχρονους επαγγελματίες της Ελληνικής καταδυτικής βιομηχανίας!!!


ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Υπόσχομαι να σου στέλνω μόνο ενημερώσεις σχετικές με τον λόγο της εγγραφής σου.

Η ενότητα απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική καταδυτική βιομηχανία.
Οποιαδήποτε άλλη εγγραφή θα αφαιρείται από την λίστα μελών.


Σπύρος Κόλλας