Επίπεδα καταδύσεων Sidemount


Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται όλες οι βαθμίδες και τα επίπεδα στα οποία μπορεί κανείς να εξελιχθεί σαν δύτης Sidemount.

Η κατάδυση με φιάλες πλάγιας αγκίστρωσης, εκτός από μια διαφορεςτική προσέγγιση για διενέργεια καταδύσεων αναψυχής, είναι ταυτόχρονα και ένα εξαιρετικό ''εργαλείο'' για όποιον/α επιθυμεί να φτάσει και να εξερευνήσει σημεία και τοποθεσίες που λίγοι μπορούν.

Αυτό όμως προυποθέτει εξ αρχής σωστή εκπαίδευση, συνεχή τριβή και δοκιμές!!!Sidemount Diver CourseOpen Water
Σε αυτό το επίπεδο παρουσιάζονται οι τεχνικές που συνήθως χρησιμοποιούνται για κατάδυση με δύο ανεξάρτητες φιάλες σε συνθήκες ανοιχτής θάλασσας.
Περισσότερα εδώ

Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν:
Κατάδυση από ακτή
Κατάδυση μακριά απ’ την ακτή (μικρά ή μεγάλα σκάφη)
Βασική αφαίρεση επανατοποθέτηση φιαλών στην επιφάνεια και υποβρυχίως
Σενάρια μικτών καταδυτικών ομάδων – ζευγάρια δυτών
backmount & sidemount
Εισαγωγή στην τεχνική κατάδυση

Sidemount Cave Diver
Η διάταξη sidemount γίνεται μονόδρομος για τους σπηλαιοδύτες που θέλεουν και μπορούν να περνάνε από στενά ή πολύ στενά περάσματα.
Η διάταξη αυτή μπορεί επίσης να ενσωματωθεί στις εισαγωγικού επιπέδου καταδύσεις και σχολεία σε σπηλαιώματα –
cavern και σπηλαιοκαταδύσεων – Full Cave, εφόσον όμως προβλέπεται από τα στάνταρ του οργανισμού εκπαίδευσης και πιστοποίησης.
Σε αυτό το επίπεδο δεν προβλέπεται η εκπαίδευση και χρήση προχωρημένων τεχνικών κατάδυσης με φιάλες πλάγιας αγκίστρωσης όπως αφαίρεση επανατοποθέτηση φιαλών και το πέρασμα στενωμάτων.
Τα στάνταρ και οι προυποθέσεις διαφέρουν από οργανισμό σε οργανισμό αλλά αυτό που γενικά ισχύει είναι ότι ο συμμετέχοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον επιπέδου Advanced Open Water, ενώ συνήθως απαιτείται και η πιστοποίηση Nitrox.


Advanced Sidemount Cave Diver
Αυτή η εκπαίδευση προορίζεται για ήδη πιστοποιημένους σπηλαιοδύτες .
Σε αυτό το επίπεδο ο σπηλαιοδύτης μαθαίνει τις πιο προχωρημένες τεχνικές όπως το να περνάει από στενώματα, αφαίρεση και επανατοποθέτηση φιαλών, τη μεταφορά – μετακίνηση των φιαλών, τη χρήση μίας ή/και δύο φιαλών αποσυμπίεσης, τη διαχείριση αερίου για καθυστερημένη έξοδο όπως για παράδειγμα μέσα από στενώματα, με χαμηλή – μηδενική ορατότητα, καθώς και για δυσλειτουργίες του συστήματος.


Για τη συμμετοχή σε αυτό το επίπεδο εκπαίδευσης συνήθως απαιτούνται πιστοποίηση Full Cave Diver, 50 κατ’ ελάχιστο μη εκπαιδευτικές σπηλαιοκαταδύσεις και ο συμμετέχοντας να είναι τουλάχιστον 18 ετών.  


Sidemount Wreck Diver
Η διάταξη sidemount είναι επίσης ιδανική για τους λάτρεις των ναυαγιοκαταδύσεων που θέλουν και μπορούν να περνάνε από στενά ή πολύ στενά περάσματα.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν καταδύσεις στο εσωτερικό του ναυαγίου σε περιοχές που ο δύτης έχει απευθείας οπτική επαφή με το φως της ημέρας.

Σε αυτό το επίπεδο δεν προβλέπεται η εκπαίδευση και χρήση προχωρημένων τεχνικών κατάδυσης με φιάλες πλάγιας αγκίστρωσης όπως αφαίρεση επανατοποθέτηση φιαλών και το πέρασμα στενωμάτων.
Τα στάνταρ και οι προυποθέσεις διαφέρουν από οργανισμό σε οργανισμό αλλά αυτό που γενικά ισχύει είναι ότι ο συμμετέχοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον επιπέδου Advanced Open Water, ενώ συνήθως απαιτείται και η πιστοποίηση Nitrox.


Tec Advanced Wreck Sidemount Diver
Αυτή η εκπαίδευση προορίζεται για ήδη πιστοποιημένους δύτες ναυαγιοκατάδυσης ή/και Full Cave Divers.
Διδάσκεται μόνο από τον εκπαιδευτή Σπύρο Κόλλα
Σε αυτό το επίπεδο ο δύτης εκπαιδεύεται στις πιο προχωρημένες τεχνικές όπως το να περνάει από στενώματα, αφαίρεση και επανατοποθέτηση φιαλών, τη μεταφορά – μετακίνηση των φιαλών, τη χρήση μίας ή/και δύο φιαλών αποσυμπίεσης, τη διαχείριση αερίου για καθυστερημένη έξοδο όπως για παράδειγμα μέσα από στενώματα, με χαμηλή – μηδενική ορατότητα, καθώς και για δυσλειτουργίες του συστήματος.

Για τη συμμετοχή σε αυτό το επίπεδο εκπαίδευσης συνήθως απαιτούνται πιστοποίηση Tec 50 Diver, 50 κατ’ ελάχιστο μη εκπαιδευτικές ναυαγιοκαταδύσεις και ο συμμετέχοντας να είναι τουλάχιστον 18 ετών.


Advanced Sidemount Diver - No Mount Diving
Σε αυτό το επίπεδο διδάσκονται οι τεχνικές για μεγαλύτερες σε μήκος διεισδύσεις σε σπήλαια ή/και ναυάγια.
Αυτή η εκπαίδευση εκθέτει τον διαπιστευμένο, έμπειρο δύτη
sidemount σε τεχνικές και διατάξεις του εξοπλισμού που θα του επιτρέψουν με ασφάλεια αλλά και αποτελεσματικότητα, να κάνει ολοκληρωμένη χρήση της διάταξης φιαλών πλάγιας αγκίστρωσης, όπως μετακίνηση μίας ή δύο φιαλών για πέρασμα από στενώματα.
Ο σχεδιασμός κατάδυσης επανεξετάζεται και επαναπροσδιορίζεται, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται με διαδικασίες πολυπλοκότερης διαχείρισης αερίου, αυξημένο φόρτο εργασίας και πιο σύνθετες και πολύπλοκες διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:
Χρήση – διαχείρ
iση φιαλών αποσυμπίεσης
Χρήση – διαχείριση φιαλών
stage
Παρατεταμένες διεισδύσεις
Αφαίρεση μίας ή/και δύο φιαλών και διέλευση από πολύ στενά περάσματα
Χρήση ειδικά διαμορφωμένης φιάλης/ων για κατάδυση
No Mount
Σενάρια μικτών ομάδων
BackmountSidemount και διχείριση περιστατικών διακοπής παροχής αερίου
Φιλοσοφία του
solo diving

Για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπαίδευση απαιτούνται τουλάχιστον 50 μη εκπαιδευτικές σπηλαιοκαταδύσεις, μετά την ολοκλήρωση του Full Cave Diver Course και πιστοποίηση Nitrox.
Για ναυαγιοδιεισδύσεις απαιτείται και το επίπεδο του Tec 50 Diver.   


Sump Diving
Σε αυτή τη μορφή κατάδυσης συνδυάζονται η σπηλαιολογία και η υποβρύχια σπηλαιολογία και είναι η απαιτητικότερη και πιο δύσκολη μορφή σπηλαιοκατάδυσης.
Η σπηλαιοκατάδυση έτσι κι αλλιώς ξεκίνησε από τους σπηλαιολόγους που ήθελαν να δουν τι μπορεί να κρύβεται πίσω από ένα πλημυρισμένο τμήμα του σπηλαίου.
Κάποιες πρώτες προσπάθειες έγιναν με ελεύθερη κατάδυση, ενώ η χρήση των διπλών φιαλών στην πλάτη έκανε αδύνατη τη διέλευση λόγω του ότι το ταβάνι ήταν πολύ χαμηλό και δεν χωρούσαν.
Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν να καθιερώνονται οι μικρές σε όγκο φιάλες φορεμένες στο πλάι.

Κίνδυνοι και δυσκολίες:
Απομακρυσμένο στένωμα από την είσοδο του σπηλαίου
Απαιτούνται γνώσεις σπηλαιολογίας και χρήσης σπηλαιολογικού εξοπλισμού
Πιθανότητα αλλαγής των συνθηκών και της κατάστασης του σπηλαίου ανάλογα με τις μεταβολές του καιρού – βροχή
Κούραση και υποθερμία
Περιορισμένοι πόροιΑν λοιπόν νομίζεις ότι σε ενδιαφέρει, τότε δες τις προϋποθέσεις
Γίνε σπηλαιολόγος. Περισσότερες πληροφορίες εδώ
Κάνε εκπαίδευση στην
SRT (Single Rope Technique) – Τεχνικές μονού σχοινιού
Βρες έναν μέντορα
Πρόσφερε εθελοντική εργασία και συμμετοχή
Ακόνισε τις δεξιότητες σου στο
sidemount
Κάνε εξάσκηση στο νέο εξοπλισμό
Γίνε άριστος χειριστής του
reel
Κάνε εξάσκηση στο πέραμα στενωμάτων
Να είσαι σε καλή φυσική και ψυχική κατάσταση!!!

 Cavern Sidemount Diver Course

Στο επόμενο άρθρο:
Τι ΔΕΝ είναι Sidemount!!!

Μέχρι τότε...
Καλές και ασφαλέις αναδύσεις!!!

Open Water SidemountΚάποτε ήταν μια τεχνική αποκλειστικά για τους εξερευνητές σπηλαίων, αλλά σήμερα είναι η νέα τάση και στις ψυχαγωγικές καταδύσεις. 
Ένας ευέλικτος και άνετος τρόπος κατάδυσης, που σε συνδυασμό με τον ειδικά διαμορφωμένο ρυθμιστή πλευστότητας, σας επιτρέπει να καταδύεστε με έναν διαφορετικό, πιο ευχάριστο, υδροδυναμικό και ασφαλή τρόπο.

Η φιλοσοφία της κατάδυσης με φιάλες πλάγιας αγκίστρωσης είναι απλή. Αντί η φιάλη/ες να φοριούνται στην πλάτη, τοποθετούνται σφιχτά στο πλάι, με τα κλείστρα να βρίσκονται σχεδόν κάτω από τις μασχάλες. Για να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματική διαχείριση αερίου και η ισορροπία των φιαλών χρειάζεται να κάνουμε εναλλαγή ρυθμιστή κάθε 20 – 30 bar περίπου.  

Αν και τα πλεονεκτήματα στην σπηλαιοκατάδυση και τη ναυαγιοκατάδυση με τα στενά περάματα είναι ευρέως αποδεκτά, για την κατάδυση αναψυχής δεν είναι και τόσο ξεκάθαρα.

Από το 2010 που διδάσκουμε κατάδυση με φιάλες πλάγιας αγκίστρωσης έχουμε συμμετάσχει σε συζητήσεις και έχουμε γίνει μάρτυρες σε ακόμα τόσες, είτε δια ζώσης, είτε μέσω διαδικτύου.
Από αυτές τις συζητήσεις καταφέραμε να ξεχωρίσουμε τις πιο συνηθισμένες ενστάσεις, σχετικά με αυτή τη μορφή κατάδυσης και σας τις παρουσιάζουμε σε αυτό το άρθρο.


Με δεδομένο ότι η χειρότερη κατάσταση που μπορεί να βρεθεί ένας δύτης υποβρυχίως είναι η διακοπή παροχής αερίου και μαζί με τις στρατηγικές ανάδυσης είναι τα δύο πιο σημαντικά πράγματα για τα οποία εκπαιδεύεται, από τα πρώτα του βήματα, αυτό που στο τέλος ισχύει είναι ότι οι περισσότεροι δύτες ψυχαγωγικών καταδύσεων βασίζονται στο ζευγάρι  τους για το παραπανίσιο αέριο που θα χρειαστεί σε ένα έκτακτο περιστατικό, μιας και δεν κουβαλάνε μαζί τους επιπλέον φιάλη.

Ωστόσο υποστηρίζεται πως όταν υπάρχει μία μόνο φιάλη δεν χρειάζεται να ελέγχονται διάφορες βαλβίδες.
''Η δήλωση είναι απόλυτα σωστή για δύτες οι οποίοι δεν επιθυμούν να διεξάγουν καταδύσεις βαθύτερα από τα 18 – 20 μέτρα. Τι γίνεται όμως με αυτούς που θέλουν να αυξάνουν τα όρια;;;''

Η θέση της βαλβίδας της φιάλης πίσω από το κεφάλι έχει αποδειχθεί ότι είναι αρκετά ασφαλής σε εκατομμύρια καταδύσεις, ενώ λίγες είναι οι περιπτώσεις δυτών που έχουν δυσκολία στο να φτάσουν τη βαλβίδα.
'' Όσο τα πράγματα εξελίσσονται ο σύγχρονος δύτης αναζητά όχι το ασφαλές, αλλά το πιο ασφαλές. Γιατί να υπάρχουν έστω και αυτές οι λίγες περιπτώσεις δυσκολίας πρόσβασης στη βαλβίδα, από τη στιγμή που υπάρχει ο τρόπος να μηδενιστούν;;;''

Στην κατάδυση με μονή φιάλη επίσης, σπάνια θα χρειαστεί να κλείσει ο δύτης τη βαλβίδα της φιάλης κατά τη διάρκεια μιας κατάδυσης, ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος για εναλλαγή ρυθμιστών και διαχείριση διαφορετικού όγκου αερίων.
''Είμαστε σύμφωνοι εφόσον αναφερόμαστε σε δύτες οι οποίοι δεν καταδύονται βαθύτερα από τα 18 – 20 μέτρα. Αν όμως μιλάμε για δύτες οι οποίοι μετά το
Advanced Open WaterAdvanced Open Water θα επιλέξουν την ειδικότητα Cavern ή/και Wreck ή/και Tec40 Diver;;; Ο χρόνος παραμονής υποβρυχίως είναι κάτι που απασχολεί την πλειοψηφία, αν όχι όλους''

 cavern diver course

Με δεδομένο ότι με μονή φιάλη ο δύτης δεν θα πραγματοποιήσει κατάδυση σε περιβάλλον οροφής με στενούς χώρους και χαμηλό ταβάνι, γίνεται επίσης αδύνατη η πρόσκρουση του κλείστρου ή η επαφή με σημεία που μπορεί να κλείσουν τη βαλβίδα της φιάλης.
''Μαθαίνοντας όμως να καταδύεται σαν να έκανε κατάδυση σε τέτοιες συνθήκες, αρχίζει και χτίζει την εμπειρία του με τρόπο τέτοιο που όταν έρθει η στιγμή για τέτοιου είδους καταδύσεις, θα είναι πολύ πιο καλά προετοιμασμένος και έτοιμος να απορροφήσει τις νέες γνώσεις που έχουν να του προσφέρουν αυτές οι εκπαιδεύσεις’’

Με δεδομένο ότι κάποιοι δύτες προτιμούν να καταδύονται με τα χέρια σταυρωμένα μπροστά από το στήθος, η φιάλες sidemount το περιορίζουν.
''Το φωτιστικό σύστημα συμπεριλαμβάνεται πλέον στον βασικό καταδυτικό εξοπλισμό. Άρα τα χέρια δεν μπορούν να είναι σταυρωμένα όπως συνηθιζόταν στο παρελθόν, που οι δύτες δεν γνώριζαν τη σπουδαιότητά και τη σωστή χρήση του.’’

Μία μόνο φιάλη στο πλάι δεν εξασφαλίζει σταθερότητα και ισορροπία, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις έντονου κυματισμού στην ακτή όπου τα χέρια χρειάζεται να είναι ελεύθερα.
''Στην εκπαίδευσή σου έμαθες να διαχειρίζεσαι και δύο φιάλες, εκτός από  μία. Παρ όλα αυτά έχεις την επιλογή του να βγάλεις πρώτα τις φιάλες και κατόπιν να βγεις εσύ. Θα πρέπει όμως να ληφθεί σοβαρά υπ όψιν η ορθότητα της διάταξης και τοποθέτησης του εξοπλισμού, μιας και αν είναι σωστά τότε τα χέρια είναι παραπάνω από ελεύθερα.’’

Δεν έχει κανένα πλεονέκτημα στη μεταφορά μιας και το κουβάλημα της φιάλης φορεμένη στην πλάτη είναι πιο βολική σε σχέση με το κουβάλημα στο πλάι με το ένα ή τα δύο χέρια, ή ακόμα και στον ώμο.
''Αναλογικά τον περισσότερο χρόνο θα τον περάσεις υποβρυχίως. Έχεις λοιπόν να επιλέξεις ανάμεσα στα πολλαπλά πιθανά προβλήματα (κατανάλωση, στάση σώματος, αποτελεσματικότητα σε περιστατικά εκτάκτου ανάγκης, επάρκεια αερίου, παραμονή υποβρυχίως, ασφάλεια δική σου και του ζευγαριού σου κλπ) και στην μικρής διάρκειας, άβολη φάση μεταφοράς των φιαλών σου.’’ 

 wreck diver course

Τελικά για ποιο λόγο να εκπαιδευτώ και να καταδύομαι με φιάλες πλάγιας αγκίστρωσης;;;
 • Γιατί θα μπορείς να μείνεις για περισσότερο χρόνο και ελεγχόμενα στην οριζόντια στάση σε οποιοδήποτε βάθος.
 • Σαν αποτέλεσμα θα μπορέσεις να αυξήσεις το χρόνο παραμονής σου υποβρυχίως. 
 • Αν έχεις εκπαιδευτεί και στη χρήση Nitrox, ακόμα περισσότερο.
 • Θα είσαι περισσότερο αυτάρκης σε ότι αφορά στο αέριο.
 • Θα αρχίσεις από νωρίς να εξοικειώνεσαι με την πολυπλοκότητα του καταδυτικού εξοπλισμού και των διαδικασιών αντιμετώπισης πιθανών προβλημάτων υποβρυχίως.
 • Θα εξοικειωθείς ακόμα περισσότερο με τις διαδικασίες διαχείρισης του μακρύ σωλήνα 2μ.
 • Θα κατανοήσεις στην πράξη τη σημασία της λεπτομέρειας.
 • Θα είσαι σωστά προετοιμασμένος και με περισσότερη εμπειρία  για τις πιο απαιτητικές μορφές κατάδυσης (Tec 40, tec 45, tec 50 Cavern, Wreck, Full Cave, Tec Advanced Sidemount Wreck) έχοντας λύσει όλα τα παραπάνω θέματα.
 • Γιατί θα μπορείς να καταδύεσαι οπουδήποτε στον πλανήτη, έχοντας μαζί σου το ελαφρύ Sidemount BCD σου και το καταδυτικό σου κομπιούτερ.  
 Red Sea dive trip


Σε κάθε περίπτωση ο λόγος της ενασχόλησής σου με το sidemount θα καθοριστεί από τον ευρύτερο μακροπρόθεσμο στόχο που έχεις ή που θα θέσεις σαν δύτης.

Το που θες να φτάσεις και πόσο θέλεις να εξελιχθείς θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα ήδη και τη σειρά των εκπαιδεύσεων που θα επιλέξεις.
 

Πως κάνω κατάδυση με χρήση της πυξίδας.
Ποια είναι τα πέντε οφέλη της υποβρύχιας πλοήγησης;
1) Μειώνει το άγχος και σύγχυση.
2) Αποφεύγεται η παρατεταμένη και άσκοπη κολύμβηση στην επιφάνεια.
3) Αυξάνει την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού της κατάδυσης.
4) Αποφεύγεται ο διαχωρισμός ζευγαριών και ομάδων.
5) Εξοικονόμηση αερίου.

Ποιες είναι οι πέντε μέθοδοι για την εκτίμηση της απόστασης;
1) Κύκλοι πεδιλιών.
2) Χρόνος. (η μέθοδος αυτή δεν είναι ακριβής)
3) Πίεση αερίου.
4) Χεριές.
5) Με μετροταινία.Ποιά τέσσερα σχέδια – patterns  χρησιμοποιούν οι δύτες για υποβρύχια πλοήγηση;
1) Σε γραμμές (ο ένας πίσω από τον άλλον και ο ένας δίπλα από τον άλλον).
2) Τετράγωνα / ορθογώνια.
3) Τρίγωνα.
4) κύκλους.

Ποιοί είναι τα έξι πράγματα που μπορείτε να κάνετε για ένα  αποτελεσματικό  σχέδιο - pattern;
1) Συζήτα και να συμφώνησε σε ένα σχέδιο - pattern με το ζευγάρι σου.
2) Απεικόνισε το σχέδιο - pattern πριν την έναρξη της κατάδυσης σε ένα slate ή wetnotes.
3) Χρησιμοποίησε ένα μικρό σχέδιο - pattern και κολύμπα αργά.
4) Αν ξεφύγεις από το σχέδιο - pattern για να δεις κάτι, προσπάθησε να  θυμηθείς πού ήταν γενικά  ώστε να μπορέσεις να επιστρέψεις.
5) Ένα ζευγάρι που πραγματοποιεί την πλοήγηση είναι αρκετό. Οι υπόλοιποι μπορούν να ακολουθούν παρατηρώντας.
6) Αν αποπροσανατολιστείς, αναδύσου στην επιφάνεια προσεκτικά και έλεγξε τη θέση σου.


Ποια χαρακτηριστικά είναι σημαντικά σε μια καλή υποβρύχια πυξίδα;
1) Να είναι γεμάτη με υγρό.
2) χωρίς ελεύθερα κινούμενη βελόνα.
3) Αριθμητική βαθμονόμηση.
4) Φωσφορίζουσα.
5) Βασική γραμμή πίστεως.

Πώς μπορείς να κρατάς και να χρησιμοποιείς μια πυξίδα ενώ κολυμπάς;
Ευθυγράμμιση της βασικής γραμμής με την κεντρική γραμμή του σώματός σου. Αν είναι στον καρπό σου, κράτησε το αντίθετο χέρι σου τεντωμένο ευθεία μπροστά σου και με το χέρι στο οποίο έχεις την πυξίδα, πιάσε τον αγκώνα.
Πως μπορείς να ρυθμίσεις την πυξίδα για αντίστροφη πορεία;
Σημάδεψε με την βασική γραμμή πίστεως προς την κατεύθυνση της πορείας. Γύρνα τη στεφάνη ώστε ο διπλός δείκτης  να πέσει πάνω από τη βελόνα του μαγνητικού Βορά και κολύμπα κατά μήκος της βασικής γραμμής.
Για να επιστρέψεις - στρέψε τη στεφάνη 180 μοίρες και στρίψε μέχρι η βελόνα να βρίσκεται ξανά ανάμεσα στα σημάδια του διπλού δείκτη και να κολυμπήσεις κατά μήκος της βασικής γραμμής.

Γενικές χρήσιμες συμβουλές για την υποβρύχια πλοήγηση με πυξίδα.
1) Να εμπιστεύεσαι την πυξίδα.
2) Χρησιμοποίησε και φυσικά σημεία αναφοράς.
3) Κάνε εξάσκηση στην στεριά.
4) Λάβε υπ όψιν την επίδραση των ρευμάτων.
5) Να είσαι προετοιμασμένος για περιήγηση γύρω από φυσικά ή τεχνητά εμπόδια.
6) Να κάνεις καταμερισμό αρμοδιοτήτων.
7) Να χρησιμοποιείς τα βοηθήματα της πυξίδας για περισσότερη ακρίβεια.
8) Να αντιλαμβάνεσαι τα όρια.
9) Μη βιάζεσαι και πάρε το χρόνο σου.


Ποια τέσσερα πράγματα μπορείς να ελέγξεις - παρατηρήσεις ώστε να σε βοηθήσουν στην πλοήγηση με φυσικά σημεία αναφοράς;
1) Κύματα, ρεύματα και η παλιρροϊκή κίνηση.
2) Γωνία του ήλιου.
3) Υπεράκτια αντικείμενα και σχηματισμοί.
4) Βάθος.

Ποια τεχνική καθόδου  θα πρέπει να χρησιμοποιείς για να σε βοηθήσει στην πλοήγηση με φυσικά σημεία αναφοράς;
Από οριζόντια στάση και παίρνοντας την κατεύθυνση που θέλεις να ακολουθήσεις.


Ποια έξι σημεία χρησιμοποιούνται συχνά για πλοήγηση με φυσικά σημεία αναφοράς;
1) Φως και σκιές.
2) Η κίνηση του νερού.
3) Σύνθεση βυθού και σχηματισμοί.
4) Περίγραμμα πυθμένα.
5) Φυτά και τα ζώα.
6) Θόρυβος.

Πως ρυθμίζεις την πυξίδα για τετράγωνη πορεία;
Σημάδεψε την κατεύθυνση με την γραμμή πίστεως και κολύμπα προς την επιθυμητή κατεύθυνση. 
Στρίψε 90 μοίρες κάθε φορά και ευθυγράμμισε το σώμα σου παρατηρώντας και επιβεβαιώνοντας με τη διπλή ακίδα της περιστρεφόμενης στεφάνης.
Πως ρυθμίζεις την πυξίδα για τριγωνική πορεία;
Σημάδεψε την κατεύθυνση με την γραμμή πίστεως και κολύμπα προς την επιθυμητή κατεύθυνση.
Στρίψε 120 μοίρες κάθε φορά και ευθυγράμμισε το σώμα σου παρατηρώντας και επιβεβαιώνοντας με τη διπλή ακίδα της περιστρεφόμενης στεφάνης.Περισσότερες πληροφορίες, tips & tricks σχετικά με την κατάδυση υποβρύχιου προσανατολισμού μπορείς να βρεις εδώ

Πώς να επιλέξεις τις καταδύσεις ειδικοτήτων για το Advanced Open Water.
Αυτό το άρθρο θα σε βοηθήσει να καταλάβεις τη σημασία του προγράμματος PADI Advanced Open Water, καθώς και το τι πρέπει  να λάβεις υπ όψιν σου για να επιλέξεις τις καταδύσεις που θα πραγματοποιήσεις.

Όπως έχουμε γράψει και σε προηγούμενο άρθρο, για πολλούς η εκπαίδευση του Advanced Open Water είναι ένα ''αναγκαστικό'' σκαλοπάτι για να τους ανοιχτεί ο δρόμος προς άλλες κατευθύνσεις. 

Ισχύει μέχρι ένα βαθμό φυσικά και για αυτό το λόγο θα προσπαθήσουμε να σου δώσω τη μεγαλύτερη εικόνα.
Αυτό που κατάφερες να πετύχεις από την εκπαίδευσή σου στο επίπεδο του Open Water, ήταν να μάθεις τους τρόπους και τις δεξιότητες , με τους οποίους μπορείς να ''επιβιώσεις'' υποβρυχίως, σε βάθος μέχρι 18 μέτρα και κινούμενος σε ευθεία γραμμή – πορεία.

Έμαθες δηλαδή να μπορείς να επιλύεις προβλήματα υποβρυχίως, όταν και αν αυτά παρουσιαστούν, σε μία απλή υποβρύχια περιήγηση, χωρίς να πραγματοποιείς κάποια εργασία υποβρυχίως. 

Δεν έμαθες δηλαδή να προλαμβάνεις ή να λύνεις προβλήματα ενώ φωτογραφίζεις κάνεις κόμπους, γράφεις στο
slate ή το wetnotes σου, χειρίζεσαι το reel, κινηματογραφείς, μετράς αποστάσεις κλπ.
Το επίπεδο του Advanced OpenWater έρχεται να σας δώσει πρώτα απ’ όλα μερικές πρόσθετες δεξιότητες και να σε εισάγει στη λογική της επίγνωσης (awareness)  ή αλλιώς ετοιμότητας.  


Προσοχή!!! Δεν αναφέρομαι σε ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων υποβρυχίως, όπως αυτές που έμαθες στο
Open Water,  αλλά σε δεξιότητες οι οποίες θα σου επιτρέψουν να ασχολείσαι με αντικείμενα που σε ενδιαφέρουν και σου αρέσουν, όπως το να βγάζεις φωτογραφίες, να τραβάς video, να κάνεις κόμπους, έρευνα, ανέλκυση αντικειμένων, μετρήσεις αποστάσεων κλπ.


Αυτό λοιπόν με το οποίο θα αρχίσεις να εξοικειώνεστε στο επίπεδο του Advanced Open Water, είναι η χρήση των ασκήσεων που έμαθες στο Open Water ενώ ταυτόχρονα εκτελείς μια εργασία υποβρυχίως. 

Θα μάθεις δηλαδή το πώς είναι να χρειάζεται να λειτουργήσεις αντιδρώντας σε ένα περιστατικό εκτάκτου ανάγκης, ενώ κάνεις μια κατά τα άλλα ευχάριστη και διασκεδαστική δραστηριότητα κάτω από το νερό. Underwater Navigator course


Γνωρίζοντας τώρα τον πραγματικό σκοπό που εξυπηρετεί η εκπαίδευση στο επίπεδο Advanced Open Water, αυτό που μένει να κάνεις, είναι να επιλέξεις έξυπνα τις καταδύσεις ειδικοτήτων που θα πραγματοποιήσεις στο σχολείο.

Δες τις ειδικότητες εδώ

Για να βοηθηθείς ακόμα περισσότερο, διάβασε πιο κάτω τη λίστα με τις ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσεις στον εαυτό σου.

- Υπάρχουν διαθέσιμα τα είδη των καταδύσεων που σκέφτομαι ότι μου αρέσουν στην περιοχή ή/και τη χώρα μου; (Δεν γίνεται
Ice Diving στην Ελλάδα πχ J )
- Είναι ο εκπαιδευτής μου διαπιστευμένος να διδάξει την/τις ειδικότητες που μου αρέσουν; (Αν δηλαδή θέλω να κάνω την κατάδυση του
Nitrox, είναι ο εκπαιδευτής μου εκπαιδευτής Nitrox;)
- Πόσο συχνά διεξάγονται καταδύσεις με θέμα τα αντικείμενα που με ενδιαφέρουν;
- Ποιο είναι το κόστος αυτών των καταδύσεων;
- Πόσο συχνά νομίζω ότι θέλω να καταδύομαι;
- Θα συνεχίσω να κάνω καταδύσεις και το χειμώνα;
- Θα πάρω μέρος σε καταδυτικά ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό;
- Πόσο εύκολα μπορώ να βρω παρέες με αν όχι ίδια, τουλάχιστον κοντινά ενδιαφέροντα;
- Θα μπορώ αν εξελιχθώ σε κάποιον τομέα να προσφέρω στην καταδυτική κοινότητα, την τοπική κοινωνία και τη χώρα μου;
- Ποιές είναι οι πιο δημοφιλείς; (για την περίπτωση που αποφασίσω να κινηθώ προς την επαγγελματική βαθμίδα του
Divemaster)


Κατέβασε το ερωτηματολόγιο

Ερωτηματολόγιο

Έχοντας λοιπόν δώσει απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα και έχοντας κάνει ξεκάθαρους τους καταδυτικούς σου στόχους, συζήτησε με τον εκπαιδευτή σου ώστε να σε βοηθήσει να τους πετύχεις με τον καλύτερο, γρηγορότερο και οικονομικότερο τρόπο. 

Ο εκπαιδευτής σου είναι κάτι περισσότερο από επαγγελματίας και εκπαιδευτής καταδύσεων. 

Είναι ο μέντοράς σου, ο φίλος σου και ο άνθρωπος που θα διασφαλίσει πως θα επιστρέψεις πίσω στους ανθρώπους που αγαπάς και σ' αγαπούν!!!


Καλές καταδύσεις και μην ξεχνάς…

Diving is Fun!!! 

Tips για καταδύσεις με εμπλουτισμένο αέραΑυτό το άρθρο θα βοηθήσει πιστοποιημένους δύτες Nitrox να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους και τις εφαρμογές του οξυγόνου στο αναπνεύσιμο αέριο.

Θα βοηθήσει όμως επίσης και μη πιστοποιημένους Nitrox δύτες να πάρουν τις βασικότερες πληροφορίες που χρειάζονται ώστε να μάθουν ακόμα περισσότερα κατά τη διάρκεια του προγράμματος PADI Enriched Air Diver, αποφεύγοντας να μείνουν μόνο στα βασικά!!!

Πριν από αυτά τα μικρά tips όμως ας κάνουμε μια γρήγορη υπενθύμιση στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να υπολογίζουμε τα
Μερική Πίεση -
Pp
Ιδανικό Μίγμα -
Fg
Απόλυτη Πίεση -
P

Εξοικειώσου με αυτά γιατί πρέπει να τα υπολογίζεις πριν από κάθε σου κατάδυση και είναι αυτά που θα σε βοηθήσουν να την/τις οργανώσεις έξυπνα και στρατηγικά. PADI NitroxΑς δούμε λοιπόν…

Η μερική πίεση εκφράζεται ως pp που σημαίνει partial pressure.

Το ιδανικό μίγμα εκφράζεται ως
Fg που σημαίνει Fracture of gas.
Δεν υπάρχει ακριβής μετάφραση για το Fg, γι' αυτό και συνήθως θα το ακούσετε επίσης και σαν Ιδανικό Αέριο ή/και Best Mix.

Σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει να κρατήσετε στο μυαλό σας είναι ότι στην περίπτωσή μας, το
Fg εκφράζει το ποσοστό του οξυγόνου στο μίγμα.

Η απόλυτη πίεση (μέγιστο βάθος) εκφράζεται ως
P που σημαίνει Pressure και αυτό που εννοούμε είναι η απόλυτη πίεση, δηλαδή Absolute pressureAtmospheres (ATA).

Άρα
Pp = Partial pressure – Μερική πίεση
Fg = Best mix – Ποσοστό οξυγόνου
P = Pressure – Απόλυτη πίεση (στο βάθος)
Υπολογισμοί

Για να βρω την μερική πίεση (pp)
Πολλαπλασιάζω το ποσοστό οξυγόνου με την Απόλυτη πίεση
(
Fg x P = Pp)

Για να βρω το ποσοστό του οξυγόνου (Fg)
Διαιρώ τη Μερική πίεση με την Απόλυτη πίεση
(
Pp * P = Fg)

Για να βρω την απόλυτη πίεση (P)
Διαιρώ την Μερική πίεση με το Ποσοστό του οξυγόνου
(
Pp * Fg = P)


Subgear Scuba Diving Nitrox O2EII Analyser - Get the offer


Tips
 • Καλιμπράρισε τον αναλυτή οξυγόνου προτού πραγματοποιήσεις την ανάλυση του αερίου.
 • Ο αναλυτής καλιμπράρεται μία φορά στην αρχή. Κατόπιν μπορούν να αναλυθούν και άλλες φιάλες. Δε χρειάζεται να τον καλιμπράρετε για κάθε διαφορετική φιάλη που θέλετε να αναλύσετε.
 • Ο τρόπος που καλιμπράρεται ένας αναλυτής διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο. Περισσότερα στο μάθημα όπου θα μάθεις τουλάχιστον δύο διαφορετικούς!!!
 • Άνοιξε μια φορά απότομα τη βαλβίδα της φιάλης σου πριν τοποθετήσεις τον αναλυτή οξυγόνου για να απομακρυνθούν άλατα και σκόνες. Έτσι θα αυξήσεις τη ζωή του σένσορα οξυγόνου του αναλυτή σου. Αν δεν έχεις δικό σου και χρησιμοποιείς του καταδυτικού σου κέντρου, ο ιδιοκτήτης θα σε λατρέψει J
 • Άνοιξε ξανά τη βαλβίδα της φιάλης εξασφαλίζοντας χαμηλή ροή και μετά τοποθέτησε τον αναλυτή στο στόμιο του κλείστρου της φιάλης. Άλλος ένας λόγος για να σε λατρέψει ο ιδιοκτήτης του καταδυτικού κέντρου J
 • Ανέλυσε με δύο διαφορετικούς αναλυτές εφόσον είναι εφικτό. Το κόστος για να αγοράσεις τον δικό σου είναι ελάχιστο. Αυτό και αν είναι ζήτημα ασφάλειας!!!
 • Να αναλύεις πάντοτε το αέριο της φιάλης σου ακόμα και όταν πρόκειται για κατάδυση με ατμοσφαιρικό αέρα.
 • Να μαρκάρεις τη φιάλη σου πάντοτε ακόμα και όταν πρόκειται για κατάδυση με ατμοσφαιρικό αέρα.
 • Μπορείς να χρησιμοποιήσεις υφασμάτινη ταινία – gaffer και έναν ανεξίτηλο μαρκαδόρο με χοντρή μύτη. Δε είναι απαραίτητα τα εργοστασιακά αυτοκόλλητα.
 • Να γράφεις οπωσδήποτε το μέγιστο βάθος και τα αρχικά σου. Τα υπόλοιπα απλά δημιουργούν σύγχυση. Ή μήπως θα κάνεις πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις υποβρυχίως;;; J
 • Στο τέλος συμπλήρωσε το σχετικό logbook που υπάρχει στο καταδυτικό κέντρο. Αν δεν στο δώσουν, ζήτησέ το. Είναι για δικό σου καλό και ο ιδιοκτήτης του καταδυτικού κέντρου θα σε εκτιμήσει για την τυπικότητα και την εφαρμογή των βασικών.  
 •      


PADI Nitrox Enriched Air Diver (Table) Crew Pack - Get the offer!


Αν λοιπόν είσαι πιστοποιημένος δύτης επιπέδου τουλάχιστον Open Water ή αντίστοιχου και θέλεις να ωφεληθείς τα πλεονεκτήματα της κατάδυσης με εμπλουτισμένο αέρα κάνε κλικ εδώ

Πως θα γίνεις δύτης PADI Advanced Open Water
Έχεις ολοκληρώσει με  την εκπαίδευσή σου σαν PADI Open Water Diver και αναρωτιέσαι πως μπορείς να πάρεις περισσότερες γνώσεις, να συμμετέχεις σε πιο απαιτητικά project, πως μπορείς να πάς με ασφάλεια και άνεση σε μεγαλύτερο από 18 μέτρα βάθος και τι εξειδίκευση να ακολουθήσεις;;;Όταν ξεκίνησα τις καταδύσεις η δυνατότητα των project δεν υπήρχε.
Με απασχολούσαν όμως όλα τα υπόλοιπα, όπως το πώς μπορώ να πάω βαθύτερα και τι εκπαίδευση να κάνω για να μπορώ να πάρω μέρος σε διοργανώσεις καταδύσεων σε βαθύτερα ναυάγια, σπηλαιώματα (cavern), τοίχους, φαράγγια κλπ.

Το πρόγραμμα Advanced Open Water ήταν ένα εξαιρετικό βοήθημα ώστε να μπορέσω να δοκιμάσω τις καταδύσεις που θεωρούσα ότι με ενδιαφέρουν περισσότερο, ώστε κατόπιν να επιλέξω με σιγουριά τα μαθήματα εξειδικεύσεων που θα μου επέτρεπαν τη συμμετοχή σε τέτοιου είδους καταδύσεις.

Έτσι σκέφτηκα να πάω μια βόλτα από το καταδυτικό μου κέντρο για να βρω και να μιλήσω με τον εκπαιδευτή μου σχετικά με αυτά που είχα στο μυαλό μου ότι ήθελα να κάνω. 

Καθίσαμε με ένα χαλαρό καφεδάκι και αρχίσαμε να συζητάμε για το ποιες πέντε (5) καταδύσεις εξειδικεύσεων θα κάνουμε προκειμένου να πετύχω τους καταδυτικούς μου στόχους.

Μετά από περίπου μιάμιση με δύο ώρες έρευνας και συζήτησης επάνω στις δυνατότητες που προσφέρει η κάθε κατάδυση εξειδίκευσης, αποφασίσαμε από κοινού ότι οι υπόλοιπες τρείς (3), εκτός από τις δύο υποχρεωτικές, βαθιά κατάδυση και κατάδυση υποβρύχιου προσανατολισμού (πυξίδα), θα είναι η νυχτερινή κατάδυση, η κατάδυση τελειοποίησης της πλευστότητας και η ναυαγιοκατάδυση.Για πολλούς η εκπαίδευση του Advanced Open Water είναι ένα ‘’αναγκαστικό’’ σκαλοπάτι για να μπορέσουν να αναρριχηθούν στις επόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης.

Αυτό που πραγματικά πιστεύω είναι πως το επίπεδο του AOW είναι μία πολύ σημαντική βαθμίδα η οποία προσφέρει τη δυνατότητα αφενός να διερευνήσεις αν πραγματικά σε ενδιαφέρουν οι τομείς της κατάδυσης που επέλεξες, αφετέρου να κάνεις πιο σύνθετες και πολύπλοκες καταδύσεις εξάσκησης, εξοικείωσης και εμπειρίας, εφαρμόζοντας όλα αυτά που διδάχτηκες στο επίπεδο του OW και του AOW.Για να γίνεις λοιπόν δύτης επιπέδου Advanced Open Water, θα πρέπει πρώτα να επιλέξεις ανάμεσα από 27 ειδικότητες, τις πέντε (5) που νομίζεις ότι έχουν περισσότερο ενδιαφέρον για εσένα.
Στην πραγματικότητα έχεις να διαλέξεις τρείς (3), μιας και οι δύο, Υποβρύχιος Προσανατολισμός και Βαθιά, είναι προαπαιτούμενες.
Κατόπιν να πραγματοποιήσεις την πρώτη (1η) κατάδυση από αυτές τις πέντε (5) διαφορετικές ειδικότητες.  

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Όχι όλες τις καταδύσεις από αυτές τις πέντε (5) ειδικότητες, αλλά την πρώτη (1η) από αυτές.

Οι ειδικότητες είναι και αυτές ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης που αποτελούνται από το θεωρητικό μέρος, τις καταδύσεις στα ρηχά και τις καταδύσεις εξομοίωσης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης στην ανοιχτή θάλασσα.
Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο μέρη.

Το πρώτο είναι η ανάπτυξη γνώσης – θεωρία η οποία διεξάγεται με την μέθοδο της ανεξάρτητης μελέτης, απλά και μόνο συμπληρώνοντας με αντιγραφή τις ερωτήσεις των ανασκοπήσεων που βρίσκονται στο τέλος της κάθε καταδυτικής ενότητας.

Το δεύτερο μέρος είναι η διενέργεια των εκπαιδευτικών καταδύσεων που επελέγησαν, αφού προηγουμένως εξετάσουμε τις απαντήσεις που αντέγραψες στις ανασκοπήσεις γνώσεων και φυσικά δίνοντας τα απαραίτητα tips & tricks κατά τη διεξαγωγή της ενημέρωσης - briefing!!!

Η δυνατότητα που σου παρέχεται για συμμετοχή στις ομάδες εργασιών και η διενέργεια στοχευμένων καταδύσεων project μετά τη εκπαίδευση σου στο επίπεδο του Open Water, θα σε βοηθήσει να κατανοήσεις σωστότερα τις ανάγκες σου, το οποίο θα έχει σαν αποτέλεσμα η επιλογή των καταδύσεων στο επίπεδο του AOW να είναι μια φυσική εξέλιξη και όχι μια διερευνητική διαδικασία. 

Θα πάρεις δηλαδή ότι ακριβώς χρειάζεσαι προκειμένου να μπορείς να συμμετέχεις τόσο σε πιο απαιτητικά project, όσο και πιο προχωρημένες καταδύσεις αναψυχής.


 PADI Nitrox Diver

Ο βαθμός ενασχόλησης, τα ενδιαφέροντα, οι κλίσεις σου και οι μελλοντικές σου καταδυτικές επιθυμίες και προσδοκίες, θα παίξουν σημαντικό ρόλο ώστε να επιλέξουμε από κοινού το καλύτερο σχέδιο δράσης, αποσκοπώντας στην καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου και των χρημάτων σου!!!

Αυτό που χρειάζεται να κάνεις αμέσως τώρα, είναι να πάς στο Blog του καταδυτικού μας κέντρου και να διαβάσεις την ενότητα Projects.

Εκεί θα πάρεις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τα project στα οποία μπορείς κι εσύ να πάρεις μέρος.


Κατέβασε και δες τις 27 ειδικότητες από τις οποίες μπορείς να επιλέξεις


PADI Specialties

Μην ξεχάσεις να συνδεθείς μαζί μου/μας στα Facebook, LinkedIn, Twitter και YouTube, προκειμένου να ενημερώνεσαι για οτιδήποτε νεότερο σχετικά με τα μαθήματα, τις δραστηριότητες, τις διοργανώσεις και τα project, καθώς επίσης και χρήσιμες tips & tricks.

 PADI Discover Scuba Diving


Καλή συνέχεια και καλές αναδύσεις!!!