Τύποι SCR και πως λειτουργούνΌπως σας είχαμε υποσχεθεί (σε προηγούμενη δημοσίευση), σε αυτό το άρθρο περιγράφονται οι τύποι των ημίκλειστων συσκευών και οι αρχές λειτουργίας της κάθε μίας από αυτές.

Σε γενικές γραμμές τα rebreather είναι σχεδιασμένα για να ανακυκλώνουν το αέριο που ο δύτης θα εξέπνεε στο περιβάλλον. Αυτή η διαδικασία μειώνει τον όγκο του αερίου που καταναλώνεται, μειώνει τον θόρυβο που προκαλείται από τις φυσαλίδες και αυξάνει το χρόνο παραμονής υποβρυχίως.
Όπως ακριβώς και τα αυτοκίνητα, έτσι και οι συσκευές αυτές λειτουργούν αυτόματα ή μηχανικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί κατασκευαστές και ο καθένας εξ αυτών προσφέρει διαφορετικά χαρακτηριστικά και σχέδια.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η αρχή λειτουργίας παραμένει ίδια σε όλες τις συσκευές!!!

Ο δύτης λοιπόν εκπνέει μέσα σε έναν σωλήνα ο οποίος ονομάζεται ‘’breathing loop’’. Χάρη στις μεμβράνες οι οποίες ονομάζονται ‘’mushroom valves’’ (εξ αιτίας του σχήματος τους), το αέριο κινείται προς μία μόνο κατεύθυνση.
Η προέκταση των breathing loops είναι οι πνεύμονες οι οποίοι ονομάζονται ‘’counterlungs’’ και οι οποίοι εξυπηρετούν στην αντιστάθμιση και τη μετατόπιση του όγκου του αερίου κατά την αναπνοή.  
Το εκπνεόμενο αέριο θα κινηθεί προς το απορροφητικό υλικό (φίλτρο κατακράτησης διοξειδίου). Σε επόμενο άρθρο θα αναφέρουμε τα είδη των φίλτρων και τις διαφορές τους

Κατά την εισπνοή και αφού περάσει μέσα από το φίλτρο, το αέριο θα περάσει στη συνέχεια από τους αισθητήρες οξυγόνου (σένσορες / 1 - 3 συνήθως).
Αν οι αισθητήρες εντοπίσουν – μετρήσουν χαμηλά επίπεδα οξυγόνου, τότε είτε η συσκευή θα προσθέσει οξυγόνο αυτόματα (ηλεκτρονικά), είτε θα το κάνει ο χρήστης της συσκευής (χειροκίνητα), ώστε το επίπεδο του οξυγόνου να επανέλθει στην ποσότητα που απαιτείται για την διατήρηση της ζωής.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί με το αέριο να φτάνει μέσω των breathing loops στο στόμα του δύτη, ενώ στη συνέχεια επαναλαμβάνεται η παραπάνω διαδικασία, με τους αισθητήρες να παρακολουθούν το ποσοστό του οξυγόνου στο εισπνεόμενο αέριο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αέριο μπορεί να είναι οποιοδήποτε θα χρησιμοποιούσε ο δύτης ανάλογα με το βάθος στο ανοιχτό κύκλωμα (φιάλες & ρυθμιστή/ες αναπνοής).
Τύποι rebreather και η λειτουργία τους

Oxygen Rebreather - Rebreather οξυγόνου
Είναι απλά στην κατασκευή και λειτουργούν με μία μόνο φιάλη η οποία περιέχει καθαρό οξυγόνο και το οποίο αναπληρώνει ότι έχει μεταβολίσει ο δύτης.
Εξ αιτίας του ότι χρησιμοποιείται μόνο καθαρό οξυγόνο, το βάθος στο οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί κατάδυση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 6 - 9μ. 
Για πολλά χρόνια αυτού του τύπου τις συσκευές τις χρησιμοποιούσε μόνο ο στρατός, μιας και ήταν αυξημένοι οι κίνδυνοι και η εκπαίδευση πολύ απαιτητική.
Πλέον όμως πρόσβαση σε αυτού του τύπου συσκευές έχουν και όσοι ασχολούνται με την κατάδυση για σκοπούς αναψυχής. 
Προτιμούνται κυρίως από γυναίκες μιας και το βάρος τους είναι ελάχιστο. 
Οι φωτογράφοι επίσης είναι άλλη μια κατηγορία δυτών που επωφελείται, μιας και ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα αυτών των συσκευών είναι ότι είναι απολύτως αθόρυβες.


  

Semi Closed Rebreathers (SCRs) – Ημίκλειστου κυκλώματος

Είναι γενικά απλά στη χρήση τους , στο σχεδιασμό και στη λειτουργία τους. Χρειάζονται μία μόνο φιάλη η ο ποία βρίσκεται προσαρμοσμένη επάνω στη συσκευή. Ανάλογα με τον σχεδιασμό τους, το αέριο καταλήγει στη breathing loop με διαφορετικούς τρόπους. 

Μπορεί να είναι δηλαδή συνεχούς ροής, χειροκίνητου ψεκασμού ή ηλεκτρονικού ψεκασμού.

Ανάλογα με την παραγωγή έργου υποβρυχίως, το χαμηλής περιεκτικότητας μίγμα οξυγόνου (αέρας – nitrox) που υπάρχει στη φιάλη, διανέμεται με έναν από τους τρείς τρόπους που περιγράψαμε πιο πάνω, ώστε να υποστηρίξει το δύτη στη ζωή. Χαμηλή παραγωγή έργου = χαμηλή ροή, αυξημένη παραγωγή έργου = αυξημένη ροή.

Το παραπανίσιο αέριο (είτε προήλθε από τη συσκευή, είτε από τον ίδιο το δύτη)  διαφεύγει στην ατμόσφαιρα, το οποίο προκαλεί τη δημιουργία φυσαλίδων και φυσικά τη μείωση της ποσότητας του αερίου στη φιάλη. 

Το αυξημένο ποσοστό του οξυγόνου στο μίγμα ή/και η μικρή παραγωγή έργου του δύτη, μπορούν να μειώσουν σημαντικά την κατανάλωση του αερίου. 
Σε κάθε περίπτωση όμως ΔΕΝ θα πρέπει να ξεπερνιέται η ασφαλής μερική πίεση του αερίου που υπάρχει στη φιάλη. (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του nitrox)

Οι συσκευές ημίκλειστου κυκλώματος (SCRs) δεν συγκαταλέγονται στα rebreather για τεχνικές καταδύσεις, διότι δεν προσφέρουν κανένα απολύτως πλεονέκτημα στα θέματα τις αποσυμπίεσης. Αυτό είναι κάτι που το κάνουν μόνο οι συσκευές κλειστού κυκλώματος (CCRs)


DRAGER Dolphin


Οι μέθοδοι με τις οποίες οι συσκευές συμπληρώνουν αέριο ποικίλουν και για το λόγο αυτό χωρίζονται σε: 

Active Addition – Ενεργούς Προσθήκης
Είναι ο τρόπος κατά τον οποίο το αέριο κατευθύνεται απευθείας στην  breathing loop με συνεχή ροή (constant mass flow).
Για να γίνει πιο κατανοητό, φανταστείτε το να εισπνέετε και να εκπνέετε μέσα σε μια σακούλα.  Αν με έναν τρόπο εξασφαλιζόταν η συνεχής τροφοδοσία της σακούλας με φρέσκο αέριο, τότε ποσότητα αυτού θα το εισπνέατε και το υπόλοιπο, το περισσευούμενο δηλαδή θα διέφευγε από τις άκρες.
Αν η αναπνοή είναι σχετικά γρήγορη, τότε λιγότερο αέριο θα διαφύγει, ενώ αν είναι σχετικά αργή περισσότερο.

Passive Addition  –  Παθητικής Προσθήκης
Εδώ υπάρχει μια μηχανική βαλβίδα, η οποία ενεργοποιείται με δύο διαφορετικούς τρόπους.
Είτε εξ αιτίας είτε της ‘’σύνθλιψης’’ του counterlung, είτε εξ αιτίας της μείωσης της πίεσης στην breathing loop.
Φανταστείτε δηλαδή την προηγούμενη σακούλα, όπου κατά την εισπνοή τα τοιχώματα της κολλάνε μεταξύ τους, πιέζοντας αυτή τη βαλβίδα και η οποία με τη σειρά της προσθέτει αέριο μέσα σε αυτή.

Electronically Monitored mSCR – Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης
Πρόκειται για μία μηχανική, ημίκλειστου τύπου συσκευή, εξοπλισμένη με ένα όργανο (σαν τ καταδυτικό κομπιούτερ), ώστε να ενημερώνει  το δύτη για την μερική πίεση του αερίου. Σε αυτήν την περίπτωση ο δύτης καλείται να ενεργήσει ώστε να προσθέσει αέριο στη συσκευή από το κουμπί του χειριστηρίου  του.

Semi Closed Intelligent – Έξυπνο ημίκλειστο κύκλωμα
Οι νεότερης γενιάς συσκευές είναι εξοπλισμένες με ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο παρακολουθεί τη μερική πίεση. Μόλις αυτή μειωθεί, τότε η συσκευή αυτόματα – ηλεκτρονικά προσθέτει αέριο προσπαθώντας να επαναφέρει και να διατηρήσει τη μερική πίεση. Αέριο προστίθεται επίσης αυτόματα στο counterlung όταν μειωθεί η πίεση.
Σε περίπτωση προβλήματος ή αστοχίας της συσκευής, αυτή αυτομάτως μετατρέπεται σε Active Addition.


HOLLIS Explorer


Από τη φύση τους λοιπόν οι συσκευές ημίκλειστου κυκλώματος δημιουργούν περισσότερες φυσαλίδες σε σύγκριση με τις κλειστού κυκλώματος, εξ αιτίας της αρχής λειτουργίας τους. Για το λόγο αυτό διαθέτουν όλες μια άλλη βαλβίδα που ονομάζεται βαλβίδα υπερπίεσης (Over Pressure Valve OPV). 
Έτσι λοιπόν όταν το αέριο στην breathing loop ξεπεράσει το επιτρεπτό, όπως για παράδειγμα κατά την ανάδυση, θα απελευθερωθεί από αυτή τη βαλβίδα με τη μορφή φυσαλίδων.

Στο επόμενο: Συσκευές κλειστού κυκλώματος και οι αρχές λειτουργίας τους.

Αν θέλετε να ενημερώνεστε και να μη χάνετε καμία δημοσίευση, σεμινάριο ή/και webinar του καταδυτικού μας κέντρου, συμπληρώστε το email σας στην αριστερή πλευρά του blog μας.


Μέχρι τότε, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια εδώ 


Σχετικό άρθρο: Τι είναι τα rebreathers και ποιοι τα χρησιμοποιούν   

Κουλτούρα και Νοοτροπία στην κατάδυση


Η λέξη νοοτροπία είναι αρκετά έως πολύ συνηθισμένη στους καταδυτικούς κύκλους.

Τώρα τελευταία έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται και η λέξη κουλτούρα.

Τι είναι όμως αυτές οι δύο λέξεις και πια η αλληλεπίδρασή τους στο σπορ της κατάδυσης;;;


H έννοια κουλτούρα μπορεί να ορισθεί βάσει δύο σημασιολογικών αξόνων.
Σύμφωνα με τον πρώτο, η λέξη αναφέρεται στον σύνολο των φιλοσοφικών, μουσικών, λογοτεχνικών ή καλλιτεχνικών δημιουργιών και αναφέρεται στην καλλιεργημένη ή σοφή ή ανθρωπιστική κουλτούρα, η οποία εντοπίζεται σε υψηλά επεξεργασμένα προϊόντα της γνώσης και της τέχνης.
Ο δεύτερος άξονας είναι αυτός που αναφέρεται στο σύνολο των πρακτικών και των γνώσεων, διανοητικών και υλικών, και είναι πιο κοντά στην προσέγγιση των ανθρωπολόγων.
Σε αυτό το επίπεδο περιλαμβάνονται οι τρόποι που κάποιος αισθάνεται, σκέφτεται και πράττει (π.χ. τροφή, ενδυμασία, τρόποι συμπεριφοράς, κώδικες επικοινωνίας κ.τ.λ.).
Διαβάστε περισσότερα για τον ορισμό της κουλτούρας εδώ


Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της κουλτούρας στην κατάδυση, είναι το κλίμα που επικρατεί στην καταδυτική κοινότητα.
Όταν λέμε κλίμα εννοούμε  την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της κοινότητας (π.χ. φιλική, εχθρική, ανταγωνιστική).

Το κλίμα το καθορίζει κυρίως η φύση των σχέσεων μεταξύ των μελών της καταδυτικής κοινότητας, δηλαδή των εκπαιδευτών, εκπαιδευόμενων, συνοδών καταδύσεων, ιδιοκτητών καταδυτικών κέντρων, δυτών αναψυχής.

Τέσσερεις κατηγορίες
 • Το ανοιχτό, οργανωτικό κλίμα
 • Το κλειστό κλίμα
 • Το κλίμα αποστασιοποίησης
 • Το κλίμα ενεργού εμπλοκής
Περισσότερα για τις τέσσερεις αυτές κατηγορίες σε επόμενο άρθρο.
Η κουλτούρα είναι
 • Η ταυτότητα της κάθε σχολής.
 • Οι προσανατολισμοί της κάθε σχολής όπως το όραμα, οι αξίες και οι κανόνες συμπεριφοράς.
 • Το νόημα και η σημασία που δίνουμε σε κάθε γεγονός και σε κάθε πράγμα.
 • Το τι πραγματικά συμβαίνει ανεπίσημα στην κάθε σχολή.


Η σημασία της κουλτούρας
 • Δίνει την αίσθηση της ταυτότητας στην καταδυτική κοινότητα.
 • Σχετίζεται με το τι γίνεται στην πραγματικότητα στην καταδυτική κοινότητα.
 • Αυξάνει την αφοσίωση των ατόμων στο σπορ.
 • Αυξάνει τη σταθερότητα στο σύστημα των σχολών.
 • Λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος με τον καταδυτικό οργανισμό.
 • Δημιουργεί επίπεδα συμπεριφοράς.
Τα τρία επίπεδα

Νόρμες (άγραφοι και ανεπίσημοι κανονισμοί):
Να υποστηρίζεις τους συναδέλφους σου

Μην ασκείς αβάσιμη κριτική στους συναδέλφους σου.
Να χειρίζεσαι μόνος σου τα προβλήματα σου.
Να έχεις χιούμορ στην εργασία σου.

Πεποιθήσεις (τι είναι επιθυμητό):
Συναδελφικότητα, συνεργασία, συμμετοχικότητα,
Συνοχή, αφοσίωση, εμπιστοσύνη
Δημιουργικότητα, ανάληψη ρίσκου, αλλαγή, ανάπτυξη
Επάρκεια, σταθερότητα, αρμονία
Αποτελεσματικότητα, επιτυχία, νίκη

Σιωπηρές παραδοχές (οι αντιλήψεις για την αλήθεια):
Η αλήθεια καθορίζεται ύστερα από διάλογο.
Η αλήθεια καθορίζεται από τους πιο έμπειρους.
Η αλήθεια καθορίζεται από τους πιο μορφωμένους.
Τι είναι αποδεκτό και τι δεν είναι αποδεκτό.


Χαρακτηριστικά Θετικής Κουλτούρας
 • Κοινή αίσθηση σκοπού και αξιών ανάμεσα στους εκπαιδευτές και τις σχολές.
 • Κοινές νόρμες μάθησης που οδηγούν στη συνεχή βελτίωση.
 • Κοινή αίσθηση ευθύνης για την εκμάθηση των εκπαιδευόμενων.
 • Σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των σχολών και των εκπαιδευτών.
 • Έμφαση στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών. 
 • Εορτασμοί των επιτυχιών. 
 • Αναγνώριση των εκπαιδευτών που εργάζονται σκληρά και φέρνουν νέες ιδέες.


Χαρακτηριστικά Αρνητικής Κουλτούρας
 • Απουσία κοινού σκοπού.
 • Αίσθηση απογοήτευσης και ματαίωσης.
 • Απομόνωση.
 • Ομαδοποίηση σε κλίκες.
 • Αρνητικές νόρμες.
 • Απουσία πίστης στην πρόοδο και στην εργασία.
 • Επίρριψη ευθυνών στους άλλους (εκπαιδευτές, Dive Master, μαθητές, κοινότητα) για την αποτυχία και τα χαμηλά αποτελέσματα.
 • Τυπική – όχι ουσιαστική εργασία από τους εκπαιδευτές.Όλα τα παραπάνω συνθέτουν την νοοτροπία που είναι ο ιδιαίτερος τρόπος σκέψης ενός ατόμου, μιας ομάδας, μιας κοινότητας. 
Είναι δηλαδή το σύνολο των πεποιθήσεων, των φόβων, των προκαταλήψεων, που τελικά καθορίζουν τη συμπεριφορά και τη δράση των ατόμων ή των ομάδων

Είναι δηλαδή αυτά που θα καθορίσουν την μετέπειτα συμπεριφορά και την εξέλιξη του δύτη, όταν αυτός θα αποκτήσει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να αποφασίζει μόνος του για τους τρόπους που θα καταδύεται, που θα αξιοποιεί τις γνώσεις του και που θα επικοινωνεί τις πληροφορίες και τις γνώσεις του. 
Τα παραπάνω με τη σειρά τους θα καθορίσουν τη συμπεριφορά του, είτε σαν επαγγελματία Dive Master, είτε σαν εκπαιδευτή, είτε σαν επιχειρηματία.

Αυτό που κάνουμε λοιπόν με τη διδακτική μέθοδο project στα προγράμματα εκμάθησης καταδύσεων, τις ομάδες εργασιών, τα σεμινάρια, τα webinars και τις υπόλοιπες δραστηριότητες, είναι να χτίζουμε κουλτούρα.

Δεν είναι τόσο το περιεχόμενο των project που προσθέτει αξία στις καταδύσεις και στην καθημερινότητά των μελών, όσο η ευθυγράμμιση με τους άλλους δύτες και με τους εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν τα project.

Στο τέλος, μια ομάδα θα είναι καλή όχι μόνο για τα cool project, αλλά για την κουλτούρα που πρεσβεύει και το οποίο σημαίνει ευτυχισμένα μέλη!!!

Μετά από αυτό τι μπορεί να είναι ο επόμενος επαγγελματίας που πιστοποιείται από τη σχολή μας;;;
Πολύ απλά, ένας σύγχρονος, σκεπτόμενος, με γνώσεις άνθρωπος - δύτης ο οποίος είναι εφοδιασμένος με όλες τις δεξιότητες που απαιτούνται τον 21ο αιώνα.

Αν το θες κι εσύ δεν έχεις παρά να μας ακολουθήσεις σε μια από τις επόμενες δραστηριότητες μας ή να επικοινωνήσεις μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Ακόμα και ο καφές που θα πιούμε για να μας γνωρίσεις και να συζητήσουμε τις ανάγκες και τους στόχους σου, θα είναι μια δημιουργική διαδικασία.

Ο καφές είναι κερασμένος από εμάς. Τι έχεις να χάσεις;;

Στην επιτυχία σου λοιπόν!!!

     

Διαβάστε σχετικό άρθρο εδώ 


Πηγές:
Wikipedia
Υπουργείο Παιδείας 
& Πολιτισμού Κύπρου


  

Όσα δεν Γνώριζες για το PADI Tec 40!


Αν και είσαι ήδη πιστοποιημένος δύτης, κάθε φορά που το βλέμμα σου πέφτει στη θάλασσα, σκέφτεσαι πόσο θα ήθελες να κάνεις ένα ταξίδι στο απέραντο γαλάζιο και να δεις και τους υπόλοιπους θησαυρούς που κρύβονται καλά εδώ και εκατοντάδες χρόνια.
Το παρεξηγημένο πρόγραμμα PADI Tec 40 είναι στην πραγματικότητα μια εξειδίκευση την οποία μπορείς να πάρεις αν είσαι δύτης επιπέδου Advanced Open Water και κάτοχος των ειδικοτήτων Deep & Nitrox.

Γιατί παρεξηγημένο;

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε ακούσει ή έχουμε διαβάσει τοποθετήσεις όπως:

"δεν αξίζει να δώσεις τόσα λεφτά για να πας μέχρι τα 40 μέτρα αφού μπορείς να το κάνεις με την ειδικότητα της βαθιάς κατάδυσης"


"τόσα λεφτά για να πάω 5 μέτρα βαθύτερα;;;"


Μέσα από αυτές τις γραμμές θα σου δώσουμε μερικά πρόσθετα οφέλη για την εκπαίδευση επιπέδου PADI Tec 40, πέραν αυτών που ήδη γνωρίζεις, έχεις ακούσει ή διαβάσει.

Το πρόγραμμα PADI Tec 40, καθώς και οποιοδήποτε επίπεδο της τεχνικής κατάδυσης (Tec 45 - Tec 50 - Tec 65 - Tec Trimix), δεν απευθύνεται σε δύτες που τους αρέσει ή προτιμούν να καταδύονται μέχρι τα 10 – 15 μέτρα με σκοπό να βλέπουν ψάρια, κοράλλια και σε αυτούς που αρέσκονται στο να καταδύονται βαθιά με μονή φιάλη απλά για να γράψει το ρολόι τουw μέτρα!!!


Απευθύνεται σε δύτες που θέλουν να αποκτήσουν


 • Τις απαραίτητες γνώσεις γύρω από τα θέματα ασφαλούς κατάδυσης,
 • Τη δυνατότητα μεγαλύτερης παραμονής υποβρυχίως προκειμένου να εργαστούν επάνω σε ένα project
 • Τις γνώσεις και την ικανότητα σωστής και αποτελεσματικής διαχείρισης αερίων
 • Τις γνώσεις γύρω από τη θεωρία της αποσυμπίεσης
 • Τις γνώσεις γύρω από τη χρήση διάφορων λογισμικών αποσυμπίεσης το οποίο προϋποθέτει να γνωρίζουν την θεωρία της αποσυμπίεσης
 • Την ασφάλεια που προσφέρει το σύστημα των διπλών φιαλών με γέφυρα απομόνωσης και του μακρύ σωλήνα 2 μέτρων
 • Πρόσβαση σε ποικίλες πηγές γνώσεων και χώρους δημιουργικότητας
 • Έναν τρόπο σκέψης ο οποίος βασίζεται στην εξέλιξη, την αναγνώριση των προσπαθειών και της επιβράβευσης.


Απευθύνεται σε δύτες που θέλουν να καταφέρουν


 • Να ελέγχουν την πλευστότητα τους κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες
 • Να ελέγχουν τη θέση τους στο νερό σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους
 • Να κινούνται με άνεση και απαλότητα γλιστρώντας σε οποιοδήποτε βάθος και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες
 • Να χειρίζονται αποτελεσματικά τον πολύπλοκο πλέον εξοπλισμό τους κάτω από συνθήκες στρες ή/και φόρτου εργασίας
 • Να αναδύονται ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν προς την επίλυση προβλήματος έχοντας πλήρη όμως επίγνωση του χώρου, της κατεύθυνσης και της διατήρησης της ομαδικότητας
 • Να καταλήγουν σε μετρήσιμα αποτελέσματα, αψηφώντας κοινές δικαιολογίες και μικρά προβλήματα.

Κυρίως όμως βοηθάει - όχι μόνο στο να καλλιεργήσει το δύτη που μπορεί να φροντίσει, να προσέξει και να διατηρήσει ασφαλή τον ίδιο του τον εαυτό - αλλά στο να γίνει το καταδυτικό ζευγάρι που θα μπορεί να προσέξει, να βοηθήσει ή ακόμα και να σώσει έναν άλλο δύτη όταν και αν αυτό χρειαστεί.Αυτό που σου υποσχόμαστε είναι ότι δε θα είσαι πιθανή στατιστική ατυχημάτων!!!

Το πρόγραμμα PADI Tec 40 είναι αυτό από το οποίο θα μπουν οι πιο γερές βάσεις ώστε με ασφάλεια, γνώση, συνείδηση, ευχαρίστηση αλλά και διασκέδαση, να πας κανείς στο επόμενο επίπεδο εκπαίδευσης, είτε για να αυξήσεις την ποιότητα, είτε τον βαθμό δυσκολίας των μελλοντικών σου project.
Η τεχνική κατάδυση είναι μια μορφή κατάδυσης η οποία εξαπλώνεται με γρήγορους ρυθμούς. 

Οι σχολές καταδύσεων που προσφέρουν προγράμματα τεχνικής κατάδυσης όλο και αυξάνονται. Το ίδιο και οι εκπαιδευτές. 

Η διεκδίκηση υποψήφιων πελατών όλο και αυξάνεται, με αποτέλεσμα να αυξάνονται και οι υποσχέσεις, που στην πλειοψηφία τους δεν μπορούν να τηρηθούν. 


Η συχνότητα των διεξαγόμενων δραστηριοτήτων και προγραμμάτων τεχνικής κατάδυσης, η προηγούμενη εμπειρία του εκπαιδευτή, καθώς και το πόσο ενεργός τεχνικός δύτης είναι, αποτελούν μερικά μόνο από τα στοιχεία που μπορούν να αναζητηθούν, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να κάνει την καλύτερη και σωστότερη επιλογή.

Η σωστή σου επιλογή θα πρέπει να σε κάνει να φαίνεσαι, να είσαι και πάνω απ όλα να νιώθεις καλά. 

Θα πρέπει να σου εξασφαλίζει ότι θα επιστρέψεις πίσω στους ανθρώπους που σε έχουν ανάγκη και σε αγαπούν.

Και τέλος να σου εξασφαλίζει ευχαρίστηση, διασκέδαση, φίλους, κοινωνικότητα, δημιουργικότητα και φυσικά το ότι δε θα βαρεθείς να κουβαλάς όλον αυτόν τον όγκο του εξοπλισμού, μόνο για να γράψει το ρολόι σου βάθος ή μόνο για να κάνεις υποβρύχια κολύμβηση γύρο από ένα ναυάγιο.


BBS 25m YOYO Finger Spool Kit perfect for Technical Scuba divers

Στο καταδυτικό κέντρο Sea Breaze, δεν εφαρμόζουμε τη συνηθισμένη εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί δε συμβιβαζόμαστε με την τακτική της ''κασέτας''.

Για εμάς το κάθε τμήμα είναι διαφορετικό, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις και φυσικά με διαφορετικούς ανθρώπους. 

Αξιοποιούμε την γνώση και την εμπειρία σε συνδυασμό με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές του οργανισμού της PADI, ώστε να προσαρμόσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία ακριβώς στις ανάγκες σου.


Οι επιλογές είναι πολλές αλλά η επιλογή δική σου!!!Αν πάλι χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες ή και να μας γνωρίσεις από κοντά, επικοινώνησε μαζί μας εδώ!!!Τι είναι η επιμόρφωση και πως να έρθουμε πιο κοντά σε ο,τι έχει σημασία για τον καθένα μαςΗ μάθηση δεν επιτυγχάνεται τυχαία. Θα πρέπει να την επιδιώκεις με πάθος και να την παρακολουθείς με επιμέλεια!!!Με τον όρο επιμόρφωση εννοούμε την θεωρητική και πρακτική ενδυνάμωση του δύτη ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις δυσάρεστες εκπλήξεις, είτε αυτές παρουσιάζονται μέσα στο νερό είτε έξω από αυτό.

Η ιδέα πίσω από το σύστημα των σεμιναρίων είναι η εκτενέστερη εξοικείωση των δυτών με το επιλεγμένο θέμα, αλλά και η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με άλλους δύτες πάνω σε ζητήματα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια των διεξαγόμενων καταδύσεων και δεν έχουν λυθεί – ή έχουν λυθεί λανθασμένα – μέσα από άλλες συναντήσεις ή συζητήσεις.

Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε είναι η συγκρότηση μικρών ομάδων ο οποίες εστιάζουν κάθε φορά σε ένα συγκεκριμένο θέμα και όλοι οι παρόντες καλούνται να συμμετέχουν ενεργά, κάτι που επιτυγχάνουμε μέσα από συνεχή διάλογο (Σωκρατική Μέθοδος) ή  την επίσημη παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης έρευνας, πάντα με την παρουσία ενός συντονιστή Σεμιναρίου ή εκπαιδευτή.

Ανάλογα με το θέμα τα Σεμινάρια διεξάγονται:
- στην αίθουσα διδασκαλίας του καταδυτικού μας κέντρου ή σε μεγαλύτερη εκτός καταδυτικού κέντρου.
- στη θάλασσα
- μέσω υπολογιστή σε διαδραστικά διαδικτυακά σημεία συνάντησης (webinars)

Η συμμετοχή έχει ουσιαστικά αποτελέσματα τόσο για τους παρόντες όσο και για τους ανθρώπους με τους οποίους καταδύονται.

Επιπλέον, είναι ένας τρόπος να βελτιωθεί η ατομική ικανότητα φιλτραρίσματος των διάφορων και διαφορετικών πληροφοριών που υπάρχουν στο διαδίκτυο, καθώς και η δυνατότητα αναγνώρισης των λανθασμένων και των ορθών πρακτικών ασφαλούς κατάδυσης.

Κυρίως όμως είναι ένας τρόπος να έρθουμε πιο κοντά σε ό,τι έχει σημασία για τον καθένα μας.

Γιατί ,ίσως,, να μη μπορούμε πάντα να έχουμε αυτό που θέλουμε.
Μπορούμε όμως ΠΑΝΤΑ να το δημιουργήσουμε.
 Ανέλαβε ΔΡΑΣΗ!!!Η μέθοδος Project


Δε χρειάζεται να είναι μεγάλο. 
Δε χρειάζεται να  είναι ούτε ναυάγιο, ούτε σπήλαιο αλλά ούτε και βαθιά.
Χρειάζεται μόνο μια ιδέα!!!
Στην Ελληνική γλώσσα project σημαίνει έργο. 
Κατά την επιστήμη το  project, ορίζεται ως μία συνεργατική ‘επιχείρηση’, που περιλαμβάνει την έρευνα και τον προσεκτικό σχεδιασμό, που στοχεύουν στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού.

Το project μπορεί να ορίζεται περαιτέρω ως σύστημα εργασίας που αποτελείται από υποομάδες εντός ή μεταξύ των ομάδων για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων στο πλαίσιο χρονικών περιορισμών.

Η λέξη project προέρχεται από τη λατινική λέξη projectum από το λατινικό ρήμα proicere, ‘πριν από την άσκηση’, η οποία με τη σειρά της προέρχεται από το πρόθεμα προ-, το οποία δηλώνει το προβάδισμα, κάτι δηλαδή που έρχεται πριν από κάτι άλλο στο χρόνο (παράλληλα με την ελληνική πρό) και iacere, "να κάνουμε ". 
Η λέξη "project" λοιπόν στην πραγματικότητα αρχικά σήμαινε "πριν από μία δράση".

Όταν η αγγλική γλώσσα υιοθέτησε αρχικά τη λέξη, αναφερόταν στον σχεδιασμό για κάτι και όχι στην ουσιαστική εκτέλεση του σχεδίου. 
Κάτι που εκτελείται σύμφωνα με ένα σχέδιο μέσα σε ένα project έγινε γνωστό ως "αντικείμενο - object".


Όπως στο σχολείο, στο εκπαιδευτικό ίδρυμα και το πανεπιστήμιο, έτσι και στο καταδυτικό μας κέντρο, ένα project είναι μια ερευνητική εργασία που δίνεται σε ένα μαθητή ή πιστοποιημένο δύτη, η οποία απαιτεί ένα μεγαλύτερο ποσοστό προσπάθειας και περισσότερη ανεξάρτητη εργασία.
Απαιτεί από τους συμμετέχοντες να προβούν σε δικές τους διαπιστώσεις κάνοντας ανάλυση ανατρέχοντας είτε στη βιβλιοθήκη, είτε με έρευνα στο διαδίκτυο είτε από τη συλλογή δεδομένων από προηγούμενη εμπειρία.
Η γραπτή έκθεση που προέρχεται από το project είναι συνήθως με τη μορφή μιας διατριβής, η οποία περιλαμβάνει τμήματα σχετικά με την έναρξη, την ανάλυση, τα ευρήματα και τα συμπεράσματα του project.
Αυτό που κάνουμε λοιπόν εμείς εδώ στο καταδυτικό κέντρο Sea Breaze είναι με την ακόλουθη σειρά: η σύσταση ομάδων οι οποίες αφού ολοκληρώσουν την βασική τους εκπαίδευση - δηλώνουν συμμετοχή ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν σεμινάρια και ημερίδες - με απώτερο σκοπό να αναλάβουν δράση στον τομέα που τους γεμίζει και τους ευχαριστεί περισσότερο.

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των
project οι συμμετέχοντες έχουν επίσης το επιπρόσθετο πλεονέκτημα να συμμετέχουν και να παρακολουθούν τα ειδικά σεμινάρια που διεξάγονται μέσο διαδικτύου (webinars), για το κάθε διαφορετικό project που βρίσκεται σε εξέλιξη.


Συμμετέχοντας σε αυτά το project θα:

Αποκτήσεις πολύ περισσότερες θεωρητικές γνώσεις - καταδυτικές δεξιότητες - γενικές δεξιότητες που απαιτούνται για τον 21ο αιώνα - ορθή κρίση και αντίληψη (και στην κατάδυση και στην καθημερινή ζωή) - ικανότητες επικοινωνίας και δημιουργικότητας – ικανότητες άμεσης λήψης αποφάσεων - σχέσεις με διάφορους καταξιωμένους εξερευνητές και εκπαιδευτές της κατάδυσης - και φυσικά αναγνώριση από γνωστούς, φίλους - ή αργότερα και συναδέλφους.
    
Πάρεις σωστές βάσεις για ασφαλείς και πάνω απ όλα ευχάριστες καταδύσεις - γερές βάσεις ώστε να γίνεις επαγγελματίας, μέντορας και φίλος - γνώσεις που δε θα βρεις σε κανένα εγχειρίδιο και σε κανένα φόρουμ – έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για περεταίρω μελέτη.

Καταφέρεις να δώσεις μια διαφορετική διάσταση στον όρο διασκέδαση – να δεις την κατάδυση και μια διαφορετική προσέγγιση – ανακαλύψεις τα όριά σου – να αντιληφθείς το πώς η κατάδυση είναι ο καθρέφτης της καθημερινής σου ζωής – να βάζεις στόχους και να τους πετυχαίνεις – να ακολουθείς και να εφαρμόζεις τους κανόνες ασφαλείας στην πραγματική ζωή της κατάδυσης – και να μη βαρεθείς απ το πρωινό ξύπνημα, το κουβάλημα, το φόρτωμα το πλύσιμο και την αποθήκευση του εξοπλισμού!!!

Δείτε μερικά από τα μέχρι στιγμής project που έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία εδώ

Αυτό που σου εξασφαλίζουμε είναι η ποιοτικότερη εκπαίδευση - με την καλύτερη υποστήριξη, που υπάρχει διαθέσιμη!!!

Πως θα γίνεις εκπαιδευτής EFR


Όλοι μας πολύ ή λίγο έχει τύχει να εμπλακούμε σε περιστατικά που απαιτούν την παροχή Πρώτων Βοηθειών.
Η άγνοια από έλλειψη εκπαίδευσης, το άγχος και ο φόβος να μην κάνουμε τα πράγματα χειρότερα, είναι αυτά που συνήθως μας κάνουν να παγώνουμε στη θέα ενός τραυματία.
Έχετε στ’ αλήθεια σκεφτεί το αντίκτυπο μιας τέτοιας αδράνειας με παθόντα ένα συγγενικό σας πρόσωπο, τον καλύτερό σας φίλο, το καταδυτικό σας ζευγάρι ή το παιδί σας;;;
Είστε εκπαιδευμένος λοιπόν στις Πρώτες Βοήθειες;;;
Σε ποιους απευθύνεται
Το CPR και οι πρώτες βοήθειες είναι βασικές δεξιότητες οι οποίες είναι σημαντικές και απαραίτητες για όλους και όχι μόνο για δύτες.
Σαν εκπαιδευτής Emergency First Response, θα μπορείτε να διδάξετε τις δεξιότητες που βασίζονται σε διεθνώς αναγνωρισμένες κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή βοήθειας σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και θα μπορείτε να παρέχετε εκπαίδευση σε οποιονδήποτε.
Το μεγάλο πλεονέκτημα των μαθημάτων EFR είναι ότι κάνουν την εύκολη την εκπαιδευτική διαδικασία, σε ένα άνετο περιβάλλον για την εξάσκηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την παροχή βοήθειας.
Αποτέλεσμα αυτού είναι οι μαθητές να τελειώνουν το μάθημα έχοντας πλέον περισσότερη αυτοπεποίθηση, με νέες δεξιότητες και έτοιμοι να βοηθήσουν οποιονδήποτε το έχει ανάγκη.
Οι μόνες απαιτήσεις είναι να είστε τουλάχιστον 18 ετών και να είστε κάτοχος Emergency First Response Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας (CPR και Πρώτων Βοηθειών) εντός των τελευταίων 24 μηνών.
Η ειδικότητα εκπαιδευτή Πρώτων Βοηθειών
EFR απαιτείται για να γίνει κάποιος εκπαιδευτής της PADI. Δεν χρειάζεται όμως να περιμένετε μέχρι να είστε έτοιμοι να γίνετε εκπαιδευτής.
Είστε λοιπόν γονέας ή ασχολείστε με δραστηριότητες στη φύση όπως κατάδυση, αναρρίχηση, rafting, kayak, αλεξιπτωτισμό;
Είστε στρατιωτικός ή υπηρετείτε σε σώματα ασφαλείας;;;
Τότε αυτό είναι το πρόγραμμα που θα εκτοξεύσει τις γνώσεις και τις ικανότητές σας στις Πρώτες Βοήθειες και στη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή   Τι θα μάθετε
Ο ρόλος σας ως Εκπαιδευτής EFR είναι να δημιουργείτε ένα θετικό περιβάλλον μάθησης.
Μαζί με την εκμάθηση του πώς να δομήσετε και να οργανώσετε ένα πρόγραμμα EFR, θα μάθετε επίσης:
Την σωστή παρουσίαση – ανάπτυξη του περιεχόμενου του μαθήματος.
Την ενθάρρυνση των μαθητών να ανακαλύψουν τα όριά τους .
Να αξιολογείτε το βαθμό κατανόησης των μαθητών και κυρίως τις ικανότητές τους πάνω στις πρακτικές  δεξιότητες.
Τη διαχείριση αποτελεσματικών σεναρίων, με βάση την εμπειρία που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Αν λοιπόν θέλετε κι εσείς
Να μπορείτε να εξασφαλίσετε την ακεραιότητα και την καλή υγεία των κοντινών σας προσώπων και τον συνανθρώπων σας
Να εξασφαλίσετε επιπλέον εισόδημα μαθαίνοντας και άλλους ανθρώπους Πρώτες Βοήθειες
Να κάνετε νέους φίλους και παρέες και
Να γίνετε ένας πετυχημένος εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών, τότε αυτό είναι το πρόγραμμα για εσάς!!!
Mμπορούν να συμμετέχουν:
Υποψήφιοι Δύτες Διάσωσης
Κάτοχοι πιστοποίησης
EFR που χρειάζεται ανανέωση
Αθλητές
Στρατιωτικοί
Σώματα ασφαλείας
Ιδιοκτήτες αθλητικών συλλόγων
Γονείς

Διδακτέα ύλη
 • Οχτώ Βασικές Δεξιότητες

 1. Εκτίμηση επεισοδίου
 2. Χρήση προστατευτικού
 3. Πρωταρχική εκτίμηση
 4. ΚΑΡΠΑ ενηλίκου
 5. Ενήλικας σε κατάσταση πνιγμού που διατηρεί ή όχι τις αισθήσεις του
 6. Διαχείριση σοβαρής αιμορραγίας
 7. Διαχείριση σοκ
 8. Διαχείριση τραυματισμού της σπονδυλικής στήλης
 9. Συνιστώμενη δεξιότητα-Χρήση ΑΕΑ (AED)
 10. Συνιστώμενη δεξιότητα-Χρήση οξυγόνου έκτακτης ανάγκης

 • Η ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
 • Οι νόμοι του Καλού Σαμαρείτη
 • Αλυσίδα Επιβίωσης ILCOR
 • Αναγνωρίζοντας τα θανατηφόρα προβλήματα
 • Προστατεύοντας τον εαυτό σας από τα παθογόνα του αίματος
 • Οι λόγοι για τους οποίους σταματάει η αναπνοή ενός ατόμου
 • Τύποι αιμορραγίας
 • Δευτεροβάθμια Φροντίδα
  • Εκτίμηση τραυματισμού
  • Εκτίμηση ασθένειας
  • Επίδεση
  • Τοποθέτηση νάρθηκα για εξαρθρώσεις και κατάγματα
 • Τραυματισμοί
  • Τύποι
  • Κοψίματα, εκδορές, μώλωπες
  • Τραυματισμοί του θώρακα
  • Τραυματισμοί κεφαλής, οφθαλμών, οδόντων
  • Εγκαύματα
  • Εξαρθρώσεις, θλάσεις, διαστρέμματα, κατάγματα
  • Τραυματισμοί σύνθλιψης
  • Υποθερμία και κρυοπαγήματα, θερμοπληξία και θερμική εξάντληση
  • Τραυματισμοί εξαιτίας του ηλεκτρισμού
 • Ασθένειες
 • Επίδεση και νάρθηκας
 • S A M P L E
 • Φροντίδα για Παιδιά
 • Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής

Ημερομηνίες
Κυριακή 01/02/15
Σάββατο 07/02/15
Κυριακή 08/02/15

Σάββατο14/02/15 &
Κυριακή 15/02/15 

Ώρα έναρξης μαθημάτων:
09:00

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
Όλοι οι κάτοχοι πιστοποιήσεων
EFR που αποκτήθηκαν μέσα στους τελευταίους 24 μήνες
Υφιστάμενοι και υποψήφιοι
Dive Masters
Υφιστάμενοι και υποψήφιοι Εκπαιδευτές καταδύσεων
 Κόστος προγράμματος EFR: 200.00 ευρώ
Κόστος Εκπαιδευτικού Προγράμματος EFR: 300.00

Περιλαμβάνονται
Εκπαιδευτικά Βοηθήματα – Εγχειρίδια
Εκπαίδευση
Εξοπλισμός

Δεν περιλαμβάνονται
Έξοδα πιστοποιήσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για όσους δεν έχουν καμία προηγούμενη εμπειρία και επιθυμούν τη συμμετοχή τους και στα δύο προγράμματα το κόστος διαμορφώνεται στα 420.00 ευρώ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για τους κατόχους πιστοποίησης EFR οι οποίοι επιθυμούν την ανανέωση τους για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το κόστος διαμορφώνεται στα 390.00 ευρώ

Σε κάθε περίπτωση ΔΕΝ περιλαμβάνονται τα έξοδα πιστοποιήσεων!!!

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας.