Μέθοδος Mentoring και διαφορές με τα προγράμματα εκπαίδευσης

Δεν υπάρχουν σχόλιαΣκοπός του άρθρου είναι να βοηθήσει ερασιτέχνες και επαγγελματίες δύτες ανοιχτής θάλασσας και σπηλαιοδύτες να κατανοήσουν σωστότερα την διαφορά ανάμεσα στην εκπαίδευση και το μέντορινγκ, ώστε να μπορέσουν να ωφεληθούν τα πλεονεκτήματα των μεθόδων, ανάλογα με το επίπεδο που βρίσκονται και τις μελλοντικές τους επιδιώξεις 
  

Εκπαίδευση

Η λέξη προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα εκπαιδεύω που σημαίνει ανατρέφω από παιδική ηλικία, μορφώνω, διαπαιδαγωγώ.
Πρόκειται για μία ευρεία έννοια η οποία περιλαμβάνει όλες αυτές τις δραστηριότητες που σκοπό έχουν να επιδράσουν 

 • στη σκέψη, 
 • στο χαρακτήρα και 
 • στη σωματική αγωγή του ατόμου.


Μέσα απ’ την  διαδικασία της εκπαίδευσης 
αποκτώνται συγκεκριμένες γνώσεις, αναπτύσσονται δεξιότητες και ικανότητες και διαμορφώνονται αξίες όπως:

 • ηθική, 
 • ειλικρίνεια, 
 • ακεραιότητα χαρακτήρα, 
 • αίσθηση του δικαίου, 
 • αφοσίωση, 
 • επαγγελματισμός, 
 • υπευθυνότητα, κλπ. 


Η διαδικασία της εκπαίδευσης ακολουθεί συγκεκριμένες μεθόδους όπως 
θεωρητική διδασκαλία, επίδειξη, ανάθεση εργασιών και πρακτική εξάσκηση,
σε ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. 


Δωρεάν online / ψηφιακή εκπαίδευση για καταδύσεις αναψυχής, technical, sidemount, rebreather, cavern, wreck & cave.


Σκοποί της εκπαίδευσης

 • Ο σχηματισμός του χαρακτήρα, που θα βοηθήσει τους νέους στις σχέσεις τους με τους συνανθρώπους τους.
 • Η ανάπτυξη της ευφυΐας.
 • Η μετάδοση και ίσως η βελτίωση της εθνικής κουλτούρας.
 • Ο εφοδιασμός των νεότερων δυτών με γνώσεις και δεξιότητες ανάλογα με τις ικανότητές τους, ώστε να κερδίσουν τα απαραίτητα για την μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία και να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.
 • Η προσπάθεια να γίνουν ικανοί να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.
 • Να τους ξυπνήσει το ενδιαφέρον και την αγάπη για περισσότερες γνώσεις.
 • Να τους κάνει να αποκτήσουν κριτική σκέψη.
 • Να τους φέρει σε επαφή με την κουλτούρα και τα επιτεύγματα του ανθρώπου και να τους εξασκήσει, ώστε να τα εκτιμούν.
 • Η ηθική εξύψωση του ατόμου, 
 • η ανάπτυξη ηθικής συνείδησης και ήθους.


Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι πρόκειται για μια ουδέτερη και αυτόνομη διαδικασία, που δεν έχει καμία σχέση με το δογματισμό και τους αυταρχικούς τρόπους διδασκαλίας, αποβλέποντας στην ανάπτυξη των αναλυτικών και συνθετικών ικανοτήτων του ατόμου.

Οι συνθήκες για την ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας μπορούν να δημιουργηθούν μόνο μέσα σε μια κοινωνία χωρίς ανταγωνισμούς και κοινωνικές διακρίσεις.Scuba Diving 5th Edition Paperback - Get the offer


Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι η παιδεία και η εκπαίδευση δεν είναι ταυτόσημοι όροι. 

Η εκπαίδευση είναι θεσμός με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και περιεχόμενο και έχει καθορισμένη χρονική διάρκεια. 

Αντίθετα η παιδεία δεν περιορίζεται σε κάποια συγκεκριμένη ηλικία. 

Επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, αφού ποτέ δε σταματά να δέχεται επιδράσεις και ερεθίσματα από το περιβάλλον στο οποίο ζει, κάτι που την κάνει πλατύτερη από την έννοια «εκπαίδευση».

Την επόμενη φορά λοιπόν που θα μπεις σε μία τάξη για οποιοδήποτε πρόγραμμα εκπαίδευσης αυτοδυτών, με την ιδιότητα του εκπαιδευτή καταδύσεων, να θυμάσαι ότι με αφορμή την θεωρία και τις υποβρύχιες δεξιότητες, είσαι υποχρεωμένος/η να καλύψεις επαρκώς και με σαφήνεια, όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Αν τώρα μπεις σε μία τάξη με την ιδιότητα του μαθητευόμενου δύτη, από σήμερα γνωρίζεις με περισσότερη ακρίβεια τις ποιότητες που απαιτείται να αναζητήσεις, ώστε να εξασφαλίσεις τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και προοπτικές.The Complete Diver: The History, Science and Practice of Scuba Diving - Get the offer


Mentoring Γενικά

Το mentoring είναι μια σχέση συνεργασίας μεταξύ δύο ατόμων, η οποία επιτρέπει την μεταφορά εμπειριών, απόψεων, πληροφοριών και πρακτικών συμβουλών από τον mentor προς τον mentoree και έρχεται να συμβάλει στα θέματα της (καταδυτικής) παιδείας.

Είναι μια σχέση που ενδυναμώνει και αναπτύσσει το συναίσθημα της αυτοπεποίθησης, αποσκοπώντας στην ενίσχυση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά την εκπαίδευση.

Χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στην ανάπτυξη και εξέλιξη των ατόμων και διαρκεί για καθορισμένη χρονική περίοδο, ενώ μπορεί να επεκταθεί με στόχο την διατήρηση των επιθυμητών αλλαγών.

Προϋποθέτει τη θέληση και από την πλευρά του μέντορα (mentor) και από την πλευρά του καθοδηγούμενου/ης (mentee)  για την ανάπτυξη και συνεχή καλλιέργεια μιας σχέσης καλής επικοινωνίας, εμπιστοσύνης και σεβασμού με αθροιστικά θετικά αποτελέσματα.

Προτείνει πρακτικές συμβουλές που απομυθοποιούν τις δυσκολίες και δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και προόδου. Το mentoring  είναι εμπιστευτικό, συνεργατικό και βοηθητικό.Cressi Start Scuba Diving Set - B.C.D. Start+1st Stage AC2+2nd Stage Compact+Octopus Compact+ Instrument Pressure Gauge - Get the offer


Στόχοι του Mentoring

Το Mentoring έχει ως αντικειμενικό σκοπό τη γενικότερη βελτίωση του ατόμου.
Πιο συγκεκριμένα, το mentoring δίνει τη δυνατότητα για την απόκτηση συγκεκριμένων ικανοτήτων και δεξιοτήτων για τη βελτίωση της ποιότητας των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Το Mentoring πηγαίνει πέρα από την κλασσική εκπαίδευση, αφού επικεντρώνεται στις δυνατότητες του mentoree και του προσφέρει νέα και σύγχρονα εργαλεία, που τον βοηθάνε να αξιοποιήσει τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και ικανότητες που έχει αποκτήσει.

Χαρακτηριστικό στοιχείο του mentoring είναι η διάρκεια εφαρμογής του καθώς και η ποικιλία της επικοινωνίας που έχει ο mentor με τον mentoree, ανάλογα με το θέμα του περιεχομένου του mentoring.

Αυτό στο οποίο εύλογα καταλήγουμε είναι ότι το mentoring έχει εφαρμογή και μπορεί να αποτελέσει μέθοδο εκπαίδευσης και διδασκαλίας, τόσο στις καταδύσεις στην ανοιχτή θάλασσα, όσο και στις καταδύσεις σε περιβάλλοντα οροφής, μόνο εφόσον ο μαθητευόμενος έχει καλύψει επαρκώς τα θέματα και τους στόχους της εκπαίδευσης.

Οι καταδύσεις του Σαββατοκύριακου, τα σεμινάρια και τα workshops κάλλιστα μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρίες και δίνουν απεριόριστες δυνατότητες για εποικοδομητικό, αποτελεσματικό και παραγωγικό mentoring.  


Σπύρος Κόλλας
Εκπαιδευτής Καταδύσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου