Η Αρχή για τον Σχεδιασμό Καταδύσεων Rebreather

Δεν υπάρχουν σχόλια


Έχοντας ήδη καλύψει αρκετά απ’ τα βασικά που πρέπει να γνωρίζεις για τις καταδύσεις και τις συσκευές Rebreather σε προηγούμενα άρθρα, είναι ώρα να εξετάσουμε μερικά από αυτά που χρειάζεται να γνωρίζεις για την οργάνωση και την προετοιμασία των αερίων που θα χρησιμοποιήσεις.

Υπολογίζοντας την πίεση
Η μερική πίεση ενός αερίου σε ένα μίγμα μετριέται σε απόλυτη πίεση ή σε BAR ATA.

Σαν πιστοποιημένος δύτης γνωρίζεις ήδη ότι όσο βαθύτερα καταδύεσαι τόσο αυξάνεται η πίεση.

Ο νόμος του Dalton ή και αλλιώς Νόμος των μερικών πιέσεων του Dalton αναφέρει ότι η συνολική πίεση που ασκείται από ένα μείγμα αερίων είναι το άθροισμα των πιέσεων που ασκείται από κάθε διαφορετικό αέριο ξεχωριστά.

Στις καταδύσεις με συσκευές Rebreather αναφερόμαστε στην μερική πίεση του οξυγόνου (PO2)


Παίρνοντας σαν παράδειγμα τον ατμοσφαιρικό αέρα:

PO2 = 0.21 ATA
PN2 = 0.79 ATA
Σύνολο πίεσης = 0.21 + 0.79 = 1.0 ATA


Χρησιμοποιώντας τον Νόμο του Dalton
Για να μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις τον Νόμο του Dalton, βασική προϋπόθεση είναι να μπορείς να κάνεις την μετατροπή του πραγματικού βάθους σε απόλυτη πίεση.

Για να το κάνεις αυτό χρησιμοποίησε αυτή την απλή πράξη:
(Πραγματικό Βάθος + 10) ÷ 10


Υπολογισμοί

Για να βρεις την μερική πίεση (pp)
Πολλαπλασιάζεις το ποσοστό οξυγόνου με την Απόλυτη πίεση
(Fg x P = Pp)

Για να βρεις το ποσοστό του οξυγόνου (Fg)
Διαιρείς τη Μερική πίεση με την Απόλυτη πίεση
(Pp * P = Fg)

Για να βρεις την απόλυτη πίεση (P)
Διαιρείς την Μερική πίεση με το Ποσοστό του οξυγόνου
(Pp * Fg = P)


Καθορίζοντας το Setpoint
Στις καταδύσεις Rebreather χρησιμοποιείται ο όρος setpoint το οποίο στην πραγματικότητα είναι ο καθορισμός της επιθυμητής μερικής πίεσης στην breathing loop.

Στα eCCR  αυτό καθορίζεται από τον χρήστη, ορίζοντας ουσιαστικά την εντολή του πότε να ενεργοποιείται το solenoid.

Ο όρος όμως χρησιμοποιείται και στα mCCR  με την διαφορά ότι η διαδικασία γίνεται με ψεκασμούς, τον έλεγχο των οποίων έχει ο χρήστης χειροκίνητα.

Τι συμβαίνει λοιπόν όταν ένας δύτης
Rebreather λέει ότι χρησιμοποιεί setpoint 1.3;

Αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να διατηρήσει την ίδια μερική πίεση του οξυγόνου καθ’ όλη την διάρκεια της κατάδυσης στο 1.3 για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους ψεκασμού που είδαμε νωρίτερα.

Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει να έχει εξαιρετικά πλούσιο Nitrox ακόμα και σε μικρά βάθη. (Δες τα πλεονεκτήματα του Nitrox εδώ)

Δες στον από κάτω πίνακα τις τιμές του οξυγόνου με βάση τα διαφορετικά βάθη αλλά την ίδια μερική πίεση που στο παράδειγμά μας είναι το 1.3.

Πραγματικό Μέγιστο Βάθος
Απόλυτη Πίεση – ATA/bar
Μερική Πίεση Οξυγόνου -  PO2
Ποσοστό Οξυγόνου – FO2
1.6 bar
1.3
0.81 – 81%
9μ
1.9 bar
1.3
0.68 – 68%
20μ
3 bar
1.3
0.43 – 43%
30μ
4 bar
1.3
0.32 – 32%
40μ
5 bar
1.3
0.26 – 26%
50μ
6 bar
1.3
0.21 – 21%
  
Στο επόμενο άρθρο θα εξετάσουμε τις παραμέτρους για την επιλογή setpoint.

Μέχρι τότε καλές αθόρυβες και ασφαλείς καταδύσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου