Μίγμα Μάρκετινγκ στην Αυτόνομη Κατάδυση

Δεν υπάρχουν σχόλιαΓια να αποφασιστεί ο τρόπος που οι επιχειρήσεις αποφασίζουν για την τιμολόγηση των προϊόντων τους, τις μεθόδους διανομής των προϊόντων και τις τακτικές προώθησης τους χρειάζεται ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο το οποίο στην γλώσσα του μάρκετινγκ ονομάζεται ''Μίγμα Μάρκετινγκ''.

Το εργαλείο αυτό αποτελείται από τα τέσσερα στοιχεία τα οποία είναι
 • Προϊόν
 • Τιμή
 • Προώθηση
 • Διανομή

Είναι σημαντικό και τα τέσσερα στοιχεία να χρησιμοποιηθούν με τρόπο που να εξασφαλίζεται το αρμονικό αποτέλεσμα.
Σε διαφορετική περίπτωση το προϊόν θα αποτύχει ολοκληρωτικά.

Κάνοντας μια γρήγορη ανάλυση του παραπάνω στην αυτόνομη κατάδυση, εύκολα θα διαπιστώσει κανείς ότι στην αυτόνομη κατάδυση το προϊόν είναι έτοιμο, είτε μιλάμε για τα προγράμματα εκπαίδευσης αυτοδυτών - σχολεία, είτε για τα εκπαιδευτικά βοηθήματα – βιβλία.

Η προέκταση αυτών είναι οι συνοδευόμενες καταδύσεις, ο καταδυτικός εξοπλισμός και τα ταξίδια.

Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε προϊόν εξ’ αρχής, εκτός και αν μιλάμε για την δημιουργία ενός νέου οργανισμού πιστοποίησης αυτοδυτών.

Αυτό που χρειάζεται να κάνει ο επαγγελματίας και ο επιχειρηματίας της κατάδυσης είναι να προβεί στα τρία επόμενα βήματα που είναι η τιμολόγηση, η προώθηση και η διανομή.

Η χιλιοειπωμένη λέξη ''εμπειρία'', εκτός απ’ τα θέματα της κατάδυσης, έχει να κάνει με την γνώση των χαρακτηριστικών και των συνθηκών της συγκεκριμένης αγοράς.

Η γνώση αυτή επιτρέπει την σωστότερη απόφαση για την επιλογή των τμημάτων της αγοράς που είναι ελκυστικά – ιδανικά για την επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα.


Πιο απλά σημαίνει ότι θα μπορεί να καθοριστεί η αγορά στόχος –
target group που αναφερθήκαμε στο προηγούμενο άρθρο εδώ.

Αυτό με τη σειρά του θα δώσει την δυνατότητα να έχουμε σαφή αντίληψη για:
 • Τα χαρακτηριστικά των ατόμων ή επιχειρήσεων που επιθυμείτε να γίνουν πελάτες σας
 • Τη φύση των αναγκών τους που θα ικανοποιήσετε με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα τους προσφέρετε και
 • Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών που επιθυμούν οι μελλοντικοί πελάτες σας.

Κατά συνέπεια, μπορείτε να πάρετε αποφάσεις για:
 • Τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα προσφέρετε στην αγορά που έχετε επιλέξει ως στόχο
 • Την πολιτική τιμών που θ’ ακολουθήσετε,
 • Τη μέθοδο διανομής και τα σημεία πώλησης και
 • Τις μεθόδους προώθησης πωλήσεων των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας.

Τα τέσσερα αυτά στοιχεία (προϊόν, τιμή, διανομή, προώθηση) συνθέτουν το ''Μίγμα Μάρκετινγκ''.

Θα πρέπει λοιπόν να γίνει απόλυτα ξεκάθαρο και σαφές ότι κανένα προϊόν και καμία υπηρεσία δεν θα προωθηθεί αποτελεσματικά, αν λείπει έστω και ένα από αυτά τα στοιχεία, λόγω της ισχυρής αλληλεπίδρασης μεταξύ τους.


Η ποιότητα των προγραμμάτων εκπαίδευσης ή των καταδυτικών εκδρομών με σκάφος για παράδειγμα καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το κόστος υλοποίησής τους.
Αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα του προϊόντος, το κόστος του θα αυξηθεί, όπως συμβαίνει στις περισσότερες των περιπτώσεων.

Συνεπώς, εσείς θα πρέπει να αυξήσετε την τιμή του αν θέλετε να διατηρήσετε το ίδιο περιθώριο Μικτού Κέρδους.

Αν θέλετε να βελτιώσετε τη διανομή του προϊόντος, θα πρέπει να το τοποθετήσετε σε περισσότερα ή σπουδαιότερα σημεία πώλησης (περιοδικά, sites, ηλεκτρονικά περιοδικά, ξενοδοχεία, τουριστικά πρακτορεία, Portals κλπ).

Αυτό συνεπάγεται τη χορήγηση μεγαλύτερων εκπτώσεων ή προμηθειών και την ελαστικότερη πιστωτική πολιτική, τα οποία αυξάνουν το κόστος διανομής του προϊόντος σας και τα χρηματοοικονομικά σας έξοδα.

Οι δυνατότητες προβολής που παρέχονται απ’ τους οργανισμούς πιστοποίησης αυτοδυτών είναι κάτι που θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν, μιας και είναι ο πιο άμεσος συνεργάτης που καλούμαστε να πληρώνουμε κάθε χρόνο.

Εξετάστε λοιπόν αν και σε πιο βαθμό ο οργανισμός που επιλέξατε μπορεί να σας υποστηρίξει σε αυτό.

Τέλος, αν θέλετε να κάνετε το προϊόν σας γρήγορα γνωστό στην αγορά, να διεγείρετε το ενδιαφέρον των υποψηφίων πελατών και να τους παρακινήσετε να αγοράσουν το προϊόν – υπηρεσία σας σας, θα πρέπει να αυξήσετε τα κονδύλια διαφήμισης και προώθησης πωλήσεων.

Φυσικά, για να καλυφθεί αυτό το κόστος οι δαπάνες ώστε να αποκομίσετε ένα ικανοποιητικό κέρδος θα πρέπει να αυξήσετε τις τιμές.

Στα σίγουρα η απόφαση αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, γιατί υπάρχει αφενός ο ανταγωνισμός και αφετέρου οι τιμές σας πρέπει να γίνουν αποδεκτές από τους καταναλωτές.


Θα πρέπει, επομένως, να συνεκτιμηθούν όλα τα δεδομένα και να αποφασίσετε να προσφέρετε στο target group σας:
 • Προϊόντα ή υπηρεσίες, η ποιότητα των οποίων να ανταποκρίνεται στις επιθυμίες των πελατών σας
 • Ανταγωνιστικές τιμές που να μπορούν και να είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν
 • Διανομή σε σημεία πώλησης εύκολα προσπελάσιμα, που να εξυπηρετούν τους αγοραστές και
 • Προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας, ώστε να γίνονται γρήγορα γνωστά και να διεγείρεται το ενδιαφέρον των υποψήφιων πελατών σας.

Η βαρύτητα που δίνεται στο κάθε στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση ανάλογα με τους στόχους του μάρκετινγκ που έχει θέσει, τους γενικότερους στόχους και φυσικά τις συνθήκες του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Θα πρέπει δηλαδή να διαμορφωθεί ένα ισορροπημένο ''Μίγμα Μάρκετινγκ''
Σημείωση: Τα άρθρα αυτά θα αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα στιρίξουμε τις ενέργειες και τις στρατηγικές που απαιτούνται για την τιμολόγηση, την προώθηση και τη διανομή.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου