Στάδια Εμπορικής Δραστηριότητας στην Αυτόνομη Κατάδυση

Δεν υπάρχουν σχόλια


Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε την εμπορική λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στόχος του άρθρου είναι να μπούμε λίγο πιο βαθιά στις επιπρόσθετες δεξιότητες - απαιτήσεις - υποχρεώσεις που διέπουν την κάθε διαφορετική επαγγελματική βαθμίδα της αυτόνομης κατάδυσης, βοηθώντας στην σωστότερη κατανόηση των ρόλων που καλούμαστε να αναλάβουμε απ' τη στιγμή που επιλέγουμε να γίνουμε Divemasters, εκπαιδευτές και ιδιοκτήτες καταδυτικού κέντρου.

Μετά από την ανάγνωση αυτού του άρθρου θα μπορείτε να ορίσετε τον ιδανικό υπάλληλο ή τον ιδανικό εργοδότη αντίστοιχα, ανάλογα με το όραμα και τους επαγγελματικούς σας στόχους, αποσκοπώντας στην προσωπική σας ανάπτυξη η οποία με τη σειρά της θα αποφέρει και την ανάπτυξη του κλάδου των καταδύσεων στην Ελλάδα. 


Αν και θεωρητικά, η εφαρμογή των αρχών και των τεχνικών του Μάρκετινγκ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δε διαφέρει σε τίποτα από αυτή των μεγάλων επιχειρήσεων, δεν θα μπορούσαμε να μην δεχτούμε ότι στην πράξη υπάρχει μεγάλη διαφορά.

Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι η διοίκηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δη των καταδυτικών κέντρων έχει περισσότερο προσωπικό χαρακτήρα.
Αυτό σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που κατέχει μια γνώση ή/και δεξιότητα έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να την προσφέρει έναντι αμοιβής σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ανάγκη ή την θέληση να την μάθουν και αυτοί.

Ο προσωπικός χαρακτήρας της διοίκησης των περισσοτέρων μικρομεσαίων επιχειρήσεων όμως σε συνδυασμό με την έλλειψη βασικών γνώσεων γύρω από τη λειτουργία του μάρκετινγκ, η δυσπιστία σχετικά με τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς και οι περιορισμένοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι έχουν ως αποτέλεσμα την παντελή απουσία ή, στην καλύτερη περίπτωση, την εξαιρετικά περιορισμένη εφαρμογή των αρχών και των τεχνικών του σύγχρονου μάρκετινγκ σε αυτές τις επιχειρήσεις.

Η εμπορική λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων περνά από τρία διαφορετικά στάδια, τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με την οργανωτική τους ανάπτυξη, μέχρις ότου φτάσουν στο στάδιο της συστηματικής δραστηριότητας του Μάρκετινγκ.


Τα στάδια αυτά είναι τα εξής:

• Στοιχειώδης εμπορική λειτουργία.
Εκδηλώνεται με τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με την παραγωγή και προσφορά συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών, την τιμολόγησή τους και τη διανομή τους, κατά το αρχικό στάδιο λειτουργίας μιας μικρομεσαίας επιχείρησης.

Ανταποκριτική δραστηριότητα πωλήσεων.
Κατά το στάδιο αυτό, η επιχείρηση προσπαθεί να αυξήσει τις πωλήσεις της, ανταποκρινόμενη στις επιθυμίες για αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών που εκδηλώνουν υπάρχοντες ή υποψήφιοι πελάτες.

Αποσπασματική δραστηριότητα Μάρκετινγκ.
Καθώς η επιχείρηση αναπτύσσεται, η διοίκηση και τα στελέχη της αρχίζουν να συνειδητοποιούν την αναγκαιότητα του Μάρκετινγκ. Προχωρούν στην υλοποίηση ενεργειών που εντάσσονται στο πεδίο του Μάρκετινγκ (π.χ. έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων) αλλά οι ενέργειες τους αυτές είναι αποσπασματικές. 

Την πρωτοβουλία και τις αποφάσεις για το είδος των ενεργειών αναλαμβάνει συνήθως ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, χωρίς να έχει προηγηθεί ο κατάλληλος σχεδιασμός.
Η υλοποίηση των ενεργειών γίνεται από τα υπάρχοντα στελέχη της επιχείρησης, τα οποία δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και πείρα γι’ αυτό και η αποτελεσματικότητά τους είναι μικρή έως μηδενική.

Συστηματική Δραστηριότητα Μάρκετινγκ
Αυτό είναι το τελικό στάδιο όπου ένας επαγγελματίας ή/και μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ), παρά το μικρό της μέγεθος τους θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν πλήρως την αναγκαιότητα και την πολυπλοκότητα των σύγχρονων μεθόδων μάρκετινγκ.

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να αρχίστε να σχεδιάζετε προσεκτικά τη δράση σας σε αυτόν τον τομέα, σχεδιζοντας ολοκληρωμένα προγράμματα μάρκετινγκ, αποφεύγοντας την εστίαση στις τοπικές αγορές μόνο διότι έχουν περιορισμένο χρονικό ορίζοντα.


Στα βαθιά…
Σε προηγούμενο άρθρο με τίτλο ''Πεδία – Τομείς του Μάρκετινγκ στην ΑυτόνομηΚατάδυση και τον Καταδυτικό Τουρισμό'' είδαμε ότι η αυτόνομη κατάδυση περιλαμβάνει την πλειοψηφία των πεδίων, πράγμα που κάνει την κάνει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επάγγελμα.

Εξετάζοντας συνδυαστικά το στάδιο της στοιχειώδους εμπορικής λειτουργίας, τα βήματα που πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσει οποιοσδήποτε σχετίζεται ή σκέφτεται να εμπλακεί επαγγελματικά με την κατάδυση, είναι:
  • Να αποφασίσει τον τομέα – πεδίο του μάρκετινγκ στο οποίο θα επικεντρωθεί.
  • Κατόπιν να αποφασίσει την/τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τον/τους τομείς – πεδία του μάρκετινγκ που θα επικεντρωθεί.
  • Στη συνέχεια να τιμολογήσει τις υπηρεσίες.
  • Και τέλος να οργανώσει τους τρόπους που απαιτούνται και που νομίζει ότι απαιτούνται, για την σωστή διανομή και επικοινωνία τους, βάση των τομέων – πεδίων που αποφάσισε να επικεντρωθεί.


Πως όμως αυτά εφαρμόζονται ανά επαγγελματική βαθμίδα;

Divemaster
Το επίπεδο του Divemster είναι το πρώτο δα στην ιεραρχία των επαγγελματικών βαθμίδων.

Σαν Divemaster μπορεί κανείς να διεξάγει προγράμματα αυτόνομα όπως περιγράφονται εδώ.

Αυτό σημαίνει ότι ένας κατά τα άλλα απλός Divemaster, μπορεί να έχει και επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε σαν ανεξάρτητος επιχειρηματίας, είτε συνεργαζόμενος με μια υφιστάμενη επιχείρηση. 

Θυμηθείτε ότι ''ένας άνθρωπος που κατέχει μια γνώση ή/και δεξιότητα έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να την προσφέρει έναντι αμοιβής σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ανάγκη ή την θέληση να την μάθουν και αυτοί.''

Για τον Divemaster λοιπόν τα πράγματα είναι σχετικά απλά μιας και δεν χρειάζεται να ''χαθεί'' στην πληθώρα των επιπέδων - σχολείων που μπορεί να προσφέρει ένας εκπαιδευτής.

Η συνοδευόμενη κατάδυση, η ενοικίαση καταδυτικού εξοπλισμού και η διενέργεια Discoer Scuba και το snorkeling, είναι οι λιγοστές υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει έναντι αμοιβής, συμπεριλαμβανομένης και της πώλησης καταδυτικού εξοπλισμού.

Αυτό που χρειάζεται να κάνει είναι να εφαρμόσει τα υπόλοιπα βήματα της εμπορικής λειτουργίας, όπως αυτά περιγράφονται πιο πάνω.
Δηλαδή να τιμολογήσει τις υπηρεσίες και να σκεφτεί – οργανώσει την σωστή διανομή και επικοινωνία τους, βάση των τομέων – πεδίων που επέλεξε να επικεντρωθεί.

Οι τομείς – πεδία απ’ τα οποία μπορεί να επιλέξει περιλαμβάνουν:
  • Το Μάρκετινγκ καταναλωτικών προϊόντων
  • Το Μάρκετινγκ υπηρεσιών
  • Το τουριστικό μάρκετινγκ
  • Το εξαγωγικό μάρκετινγκ
  • Το Εθνικό μάρκετινγκ
Δηλαδή λίγο ως πολύ με αυτά στα οποία μπορεί – πρέπει να δραστηριοποιηθεί και ο επιχειρηματίας – ιδιοκτήτης καταδυτικού κέντρου.

Εκπαιδευτής Καταδύσεων
Τα ίδια αλλά λίγο πιο σύνθετα αφορούν το επίπεδο του εκπαιδευτή, μιας και αυτός θα πρέπει να επιλέξει από αυτά που μπορεί να κάνει ένας
Divemaster συν τα επίπεδα εκπαίδευσης ή αλλιώς σχολεία εκμάθησης καταδύσεων.

Τέτοιου είδους Divemasters και εκπαιδευτές ορίζονται ως ''ιδανικά'' στελέχη μιας καταδυτικής επιχείρησης και είναι αυτοι που κυρίως πρέπει να αναζητάει ο σύγχρονος επιχειρηματίας - ιδιοκτήτης καταδυτικού κέντρου, αν θέλει να αναπτύξει μια πετυχημένη επιχείρηση.

Επιχειρηματίας - Ιδιοκτήτης Καταδυτικού Κέντρου
Όπως ίσος καταλαβαίνετε, για να φτάσει κάποιος στο επίπεδο του επιχειρηματία, θα πρέπει να έχει την εμπειρία, τις γνώσεις και τις ικανότητες των προηγούμενων δύο, έχοντας απλά να θέσει μόνο το μίνιμουμ των προϋποθέσεων για μια πετυχημένη επιχείρηση, κάνοντας επαναλαμβανόμενες δοκιμές και αλλαγές αξιοποιώντας - λειτουργώντας και τα τρία στάδια της ολοκληρωμένης εμπορικής δραστηριότητας.Αυτό σημαίνει ότι έχοντας προηγουμένως διατελέσει ως ''ιδανικό'' στέλεχος μιας επιχείρησης και έχοντας εργαστεί πάνω σε όλες τις τεχνικές διενέργειας προγραμμάτων εκπαίδευσης, καταδύσεων και τεχνικών προώθησης υπηρεσιών, είναι πλέον σε θέση να δουλέψει πάνω σε μια μεγαλύτερη ιδέα και σκοπό, στο όραμα και τους στόχους του, μέρος των οποίων είναι και η ανάπτυξη του κλάδου στη χώρα μας.

Είναι ο επιπρόσθετος ρόλος του αφανή ήρωα ο οποίος μέσα απ' τις πράξεις και τις ενέργειές του, θα εξασφαλίσει μεταξύ άλλων την συνέχιση ενός υγιούς επαγγέλματος για τις επόμενες γενιές!!!   


Και αν παλιότερα με την κατοχή ενός τίτλου εκπαιδευτή καταδύσεων μπορούσε κάποιος σχετικά έυκολα να πάρει το ρίσκο της επιχειρηματικότητας ανοίγοντας ένα καταδυτικό κέντρο, οι μέρες που διανύουμε σήμερα το κάνουν ιδιαίτερα δύσκολο αλλά ταυτόχρονα και πολύ απαιτητικό.  

Αυτό που χρειάζεται λοιπόν να γίνει απόλυτα κατανοητό και ξεκάθαρο στους υφιστάμενους αλλά και επίδοξους επαγγελματίες της κατάδυσης, είναι ότι πρέπει να επιλέξετε όχι το τι θα κάνετε με την κατάδυση, αλλά από πού θα ξεκινήσετε!!!

Ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις ακριβώς από κάτω.

Για οτίδηποτε άλλο σχετικά με τους τρόπους που μπορείτε να εξασφαλίσετε μια πετυχημένη σταδιοδρομία σαν επαγγελματίας ή και επιχειρηματίας της κατάδυσης, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου εδώ.

Στην επιτυχία σας

Σπύρος Κόλλας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου