Επίπεδα καταδύσεων Sidemount

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται όλες οι βαθμίδες και τα επίπεδα στα οποία μπορεί κανείς να εξελιχθεί σαν δύτης Sidemount.

Η κατάδυση με φιάλες πλάγιας αγκίστρωσης, εκτός από μια διαφορεςτική προσέγγιση για διενέργεια καταδύσεων αναψυχής, είναι ταυτόχρονα και ένα εξαιρετικό ''εργαλείο'' για όποιον/α επιθυμεί να φτάσει και να εξερευνήσει σημεία και τοποθεσίες που λίγοι μπορούν.

Αυτό όμως προυποθέτει εξ αρχής σωστή εκπαίδευση, συνεχή τριβή και δοκιμές!!!Sidemount Diver CourseOpen Water
Σε αυτό το επίπεδο παρουσιάζονται οι τεχνικές που συνήθως χρησιμοποιούνται για κατάδυση με δύο ανεξάρτητες φιάλες σε συνθήκες ανοιχτής θάλασσας.
Περισσότερα εδώ

Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν:
Κατάδυση από ακτή
Κατάδυση μακριά απ’ την ακτή (μικρά ή μεγάλα σκάφη)
Βασική αφαίρεση επανατοποθέτηση φιαλών στην επιφάνεια και υποβρυχίως
Σενάρια μικτών καταδυτικών ομάδων – ζευγάρια δυτών
backmount & sidemount
Εισαγωγή στην τεχνική κατάδυση

Sidemount Cave Diver
Η διάταξη sidemount γίνεται μονόδρομος για τους σπηλαιοδύτες που θέλεουν και μπορούν να περνάνε από στενά ή πολύ στενά περάσματα.
Η διάταξη αυτή μπορεί επίσης να ενσωματωθεί στις εισαγωγικού επιπέδου καταδύσεις και σχολεία σε σπηλαιώματα –
cavern και σπηλαιοκαταδύσεων – Full Cave, εφόσον όμως προβλέπεται από τα στάνταρ του οργανισμού εκπαίδευσης και πιστοποίησης.
Σε αυτό το επίπεδο δεν προβλέπεται η εκπαίδευση και χρήση προχωρημένων τεχνικών κατάδυσης με φιάλες πλάγιας αγκίστρωσης όπως αφαίρεση επανατοποθέτηση φιαλών και το πέρασμα στενωμάτων.
Τα στάνταρ και οι προυποθέσεις διαφέρουν από οργανισμό σε οργανισμό αλλά αυτό που γενικά ισχύει είναι ότι ο συμμετέχοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον επιπέδου Advanced Open Water, ενώ συνήθως απαιτείται και η πιστοποίηση Nitrox.


Advanced Sidemount Cave Diver
Αυτή η εκπαίδευση προορίζεται για ήδη πιστοποιημένους σπηλαιοδύτες .
Σε αυτό το επίπεδο ο σπηλαιοδύτης μαθαίνει τις πιο προχωρημένες τεχνικές όπως το να περνάει από στενώματα, αφαίρεση και επανατοποθέτηση φιαλών, τη μεταφορά – μετακίνηση των φιαλών, τη χρήση μίας ή/και δύο φιαλών αποσυμπίεσης, τη διαχείριση αερίου για καθυστερημένη έξοδο όπως για παράδειγμα μέσα από στενώματα, με χαμηλή – μηδενική ορατότητα, καθώς και για δυσλειτουργίες του συστήματος.


Για τη συμμετοχή σε αυτό το επίπεδο εκπαίδευσης συνήθως απαιτούνται πιστοποίηση Full Cave Diver, 50 κατ’ ελάχιστο μη εκπαιδευτικές σπηλαιοκαταδύσεις και ο συμμετέχοντας να είναι τουλάχιστον 18 ετών.  


Sidemount Wreck Diver
Η διάταξη sidemount είναι επίσης ιδανική για τους λάτρεις των ναυαγιοκαταδύσεων που θέλουν και μπορούν να περνάνε από στενά ή πολύ στενά περάσματα.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν καταδύσεις στο εσωτερικό του ναυαγίου σε περιοχές που ο δύτης έχει απευθείας οπτική επαφή με το φως της ημέρας.

Σε αυτό το επίπεδο δεν προβλέπεται η εκπαίδευση και χρήση προχωρημένων τεχνικών κατάδυσης με φιάλες πλάγιας αγκίστρωσης όπως αφαίρεση επανατοποθέτηση φιαλών και το πέρασμα στενωμάτων.
Τα στάνταρ και οι προυποθέσεις διαφέρουν από οργανισμό σε οργανισμό αλλά αυτό που γενικά ισχύει είναι ότι ο συμμετέχοντας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον επιπέδου Advanced Open Water, ενώ συνήθως απαιτείται και η πιστοποίηση Nitrox.


Tec Advanced Wreck Sidemount Diver
Αυτή η εκπαίδευση προορίζεται για ήδη πιστοποιημένους δύτες ναυαγιοκατάδυσης ή/και Full Cave Divers.
Διδάσκεται μόνο από τον εκπαιδευτή Σπύρο Κόλλα
Σε αυτό το επίπεδο ο δύτης εκπαιδεύεται στις πιο προχωρημένες τεχνικές όπως το να περνάει από στενώματα, αφαίρεση και επανατοποθέτηση φιαλών, τη μεταφορά – μετακίνηση των φιαλών, τη χρήση μίας ή/και δύο φιαλών αποσυμπίεσης, τη διαχείριση αερίου για καθυστερημένη έξοδο όπως για παράδειγμα μέσα από στενώματα, με χαμηλή – μηδενική ορατότητα, καθώς και για δυσλειτουργίες του συστήματος.

Για τη συμμετοχή σε αυτό το επίπεδο εκπαίδευσης συνήθως απαιτούνται πιστοποίηση Tec 50 Diver, 50 κατ’ ελάχιστο μη εκπαιδευτικές ναυαγιοκαταδύσεις και ο συμμετέχοντας να είναι τουλάχιστον 18 ετών.


Advanced Sidemount Diver - No Mount Diving
Σε αυτό το επίπεδο διδάσκονται οι τεχνικές για μεγαλύτερες σε μήκος διεισδύσεις σε σπήλαια ή/και ναυάγια.
Αυτή η εκπαίδευση εκθέτει τον διαπιστευμένο, έμπειρο δύτη
sidemount σε τεχνικές και διατάξεις του εξοπλισμού που θα του επιτρέψουν με ασφάλεια αλλά και αποτελεσματικότητα, να κάνει ολοκληρωμένη χρήση της διάταξης φιαλών πλάγιας αγκίστρωσης, όπως μετακίνηση μίας ή δύο φιαλών για πέρασμα από στενώματα.
Ο σχεδιασμός κατάδυσης επανεξετάζεται και επαναπροσδιορίζεται, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται με διαδικασίες πολυπλοκότερης διαχείρισης αερίου, αυξημένο φόρτο εργασίας και πιο σύνθετες και πολύπλοκες διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:
Χρήση – διαχείρ
iση φιαλών αποσυμπίεσης
Χρήση – διαχείριση φιαλών
stage
Παρατεταμένες διεισδύσεις
Αφαίρεση μίας ή/και δύο φιαλών και διέλευση από πολύ στενά περάσματα
Χρήση ειδικά διαμορφωμένης φιάλης/ων για κατάδυση
No Mount
Σενάρια μικτών ομάδων
BackmountSidemount και διχείριση περιστατικών διακοπής παροχής αερίου
Φιλοσοφία του
solo diving

Για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπαίδευση απαιτούνται τουλάχιστον 50 μη εκπαιδευτικές σπηλαιοκαταδύσεις, μετά την ολοκλήρωση του Full Cave Diver Course και πιστοποίηση Nitrox.
Για ναυαγιοδιεισδύσεις απαιτείται και το επίπεδο του Tec 50 Diver.   


Sump Diving
Σε αυτή τη μορφή κατάδυσης συνδυάζονται η σπηλαιολογία και η υποβρύχια σπηλαιολογία και είναι η απαιτητικότερη και πιο δύσκολη μορφή σπηλαιοκατάδυσης.
Η σπηλαιοκατάδυση έτσι κι αλλιώς ξεκίνησε από τους σπηλαιολόγους που ήθελαν να δουν τι μπορεί να κρύβεται πίσω από ένα πλημυρισμένο τμήμα του σπηλαίου.
Κάποιες πρώτες προσπάθειες έγιναν με ελεύθερη κατάδυση, ενώ η χρήση των διπλών φιαλών στην πλάτη έκανε αδύνατη τη διέλευση λόγω του ότι το ταβάνι ήταν πολύ χαμηλό και δεν χωρούσαν.
Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν να καθιερώνονται οι μικρές σε όγκο φιάλες φορεμένες στο πλάι.

Κίνδυνοι και δυσκολίες:
Απομακρυσμένο στένωμα από την είσοδο του σπηλαίου
Απαιτούνται γνώσεις σπηλαιολογίας και χρήσης σπηλαιολογικού εξοπλισμού
Πιθανότητα αλλαγής των συνθηκών και της κατάστασης του σπηλαίου ανάλογα με τις μεταβολές του καιρού – βροχή
Κούραση και υποθερμία
Περιορισμένοι πόροιΑν λοιπόν νομίζεις ότι σε ενδιαφέρει, τότε δες τις προϋποθέσεις
Γίνε σπηλαιολόγος. Περισσότερες πληροφορίες εδώ
Κάνε εκπαίδευση στην
SRT (Single Rope Technique) – Τεχνικές μονού σχοινιού
Βρες έναν μέντορα
Πρόσφερε εθελοντική εργασία και συμμετοχή
Ακόνισε τις δεξιότητες σου στο
sidemount
Κάνε εξάσκηση στο νέο εξοπλισμό
Γίνε άριστος χειριστής του
reel
Κάνε εξάσκηση στο πέραμα στενωμάτων
Να είσαι σε καλή φυσική και ψυχική κατάσταση!!!

 Cavern Sidemount Diver Course

Στο επόμενο άρθρο:
Τι ΔΕΝ είναι Sidemount!!!

Μέχρι τότε...
Καλές και ασφαλέις αναδύσεις!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου