Πως θα γίνεις βοηθός εκπαιδευτή - PADI Assistant Instructor

Δεν υπάρχουν σχόλια

Το πρόγραμμα PADI Assistant Instructor - Βοηθός Εκπαιδευτή, προσφέρει μερικές ακόμα δυνατότητες και ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη και απόκτηση εμπειρίας στα θέματα εκμάθησης καταδύσεων, καθώς επίσης και μερικές ακόμα πρόσθετες δυνατότητες για δημιουργία συμπληρωματικού εισοδήματος.

Αν δεν έχετε διαβάσει τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες που σας προσφέρει το επίπεδο του Divemaster, θα προτείναμε να το κάνετε προτού συνεχίσετε την ανάγνωση.
Διαβάστε το άρθρο εδώ


Προυποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα PADI Assistant Instructor:

1. Να είναι πιστοποιημένος ως PADI Divemaster ή να είναι κάτοχος της πρώτης επαγγελματικής βαθμίδας άλλου οργανισμού.
2. Να είναι τουλάχιστον 18 ετών.
3. Να προσκομίσει Ιατρική γνωμάτευση η οποία να είναι σε ισχύ τους τελευταίους 12 μήνες. Ένας υπερβαρικός ιατρός θα πρέπει να γνωματεύσει την καλή υγεία του υποψήφιου και ο υπογράφον δεν πρέπει να ο αιτών.
4. Να είναι πιστοποιημένος δύτης μέσα στους τελευταίους έξι (6) μήνες και να έχει 60 καταγεγραμμένες καταδύσεις, από τις οποίες να προκύπτει εμπειρία στην Νυχτερινή Κατάδυση, τη Βαθιά κατάδυση και τον υποβρύχιο προσανατολισμό.
5. Να έχει εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες μέσα στους τελευταίους 24 μήνες.
6. Να προσκομίσει τις πιστοποιήσεις για τα Open Water, Advanced, Rescue και Divemaster ή τα αντίστοιχα από άλλο οργανισμό
7. Εάν δεν είναι πιστοποιημένος ως PADI Divemaster, να ολοκληρώσει επιτυχώς από το πρόγραμμα PADI Divemaster την αξιολόγηση στο Rescue.


Πέραν των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων που έχει ήδη σαν πιστοποιημένος και ανανεωμένος PADI Divemaster, (και ασφαλισμένος όπου απαιτείται) οι PADI Assistant Instructors εξουσιοδοτούνται επίσης να:

1. Να διεξάγουν τα θεωρητικά μαθήματα για οποιοδήποτε πρόγραμμα της PADI χωρίς την άμεση επίβλεψη του εκπαιδευτή της PADI. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει ο ίδιος προσωπικά να αξιολογήσει την ανάπτυξη γνώσης (π.χ. την εξέταση των ανασκοπήσεων γνώσεων, τα κουίζ και τις τελικές εξετάσεις).
2. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των περιορισμένων υδάτων, να επιδείξει τις αρχικές δεξιότητες κάτω από την άμεση επίβλεψη του εκπαιδευτή της PADI.
3. Να διεξάγει την προετοιμασία και την αξιολόγηση των δεξιοτήτων επιφανείας κατά τη διάρκεια του προγράμματος Open Water Diver χωρίς την άμεση επίβλεψη του εκπαιδευτή της PADI.
4. Να διδάξει και να πιστοποιήσει το πρόγραμμα PADI Peak Performance Buoyancy Specialty  κάτω από τις οδηγίες του εκπαιδευτή της PADI. Ένας ενεργός και ανανεωμένος εκπαιδευτής θα πρέπει να μπορεί να συμβουλέψει και να καθοδηγήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία του στις εκπαιδευτικές συνεδρίες. Ο εκπαιδευτής επίσης θα πρέπει να συνυπογράψει το βιβλιάριο καταδύσεων του δύτη και το αρχείο εκπαίδευσής του αφού προηγουμένως επιβεβαιώσει ότι τηρήθηκαν και καλύφθηκαν όλες οι απαιτήσεις απόδοσης. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο εκπαιδευτής που συνυπογράφει το βιβλιάριο καταδύσεων μπορεί να πιστοποιήσει τον υποψήφιο και σαν δύτη Adventure Diver ή Advanced Open Water Diver, εάν και εφόσον η κατάδυση του προγράμματος Peak Performance Buoyancy είναι η τελευταία που απαιτείται για την ολοκλήρωση του προγράμματος.


5. Να διεξάγει ανεξάρτητα το πρόγραμμα εξειδίκευσης Project AWARE (nondiving).
6. Να διεξάγει ανεξάρτητα το πρόγραμμα AWARE - Coral Reef Conservation (non diving).
7. Να διεξάγει ανεξάρτητα το πρόγραμμα Discover Scuba Diving σε πισίνα ή περιορισμένα νερά ανοιχτής θάλασσας.
8. Να διεξάγει ανεξάρτητα το πρόγραμμα και τα Aquamissions του προγράμματος PADI Seal Team.
9. Να διδάξει και να πιστοποιήσει μαθητευόμενους δύτες σε μη καταδυτικές εξειδικεύσεις αφού προηγουμένως ολοκληρώσουν με επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη συγκεκριμένη ειδικότητα.

10. Να διδάξει το πρόγραμμα εξειδίκευσης PADI Digital Underwater Photographer κάτω από την καθοδήγηση του εκπαιδευτή της PADI και εφόσον είναι διαπιστευμένος εκπαιδευτής της συγκεκριμένης ειδικότητας.


     


Διαβάστε επίσης

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου