Κίνητρο στην κατάδυση

Δεν υπάρχουν σχόλια

Τι είναι Κίνητρο;

Κίνητρο είναι να έχεις την επιθυμία και την προθυμία να κάνεις κάτι.
Το κίνητρο είναι ένα χρονικό και δυναμικό στοιχείο το οποίο δεν πρέπει να συγχέεται με την προσωπικότητα και το συναίσθημα. αναφέρεται «στην έναρξη, κατεύθυνση, ένταση και επιμονή μιας συμπεριφοράς».

Είναι μια ψυχολογική διαδικασία η οποία διεγείρει, κατευθύνει και διατηρεί μια συμπεριφορά προς ένα στόχο (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1997). Επειδή όμως συνήθως δεν μπορούμε να εντοπίσουμε  τα κίνητρα κάποιου, βγάζουμε συμπεράσματα γι’ αυτά από τη συμπεριφορά του.Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα

Είναι ένας βασικός διαχωρισμός των κινήτρων  και που ο οποίος έχει ιδιαίτερη θέση στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Εξωτερικά είναι τα κίνητρα που δραστηριοποιούν τον δύτη εξαιτίας εξωτερικών συνεπειών (καταδυτικός εξοπλισμός, χρήματα, επίπεδο πιστοποίησης, αύξηση βάθους, κύρος, κοινωνική θέση κλπ.). Συνήθως, παρέχονται από άλλους όπως για παράδειγμα από τον εκπαιδευτή στο μαθητή προκειμένου να έχει καλή επίδοση στα μαθήματα και τις εκπαιδευτικές καταδύσεις.

Εσωτερικά είναι τα κίνητρα που δραστηριοποιούν τον δύτη, χωρίς όμως να υπάρχει ‘’εξωτερική’’ αμοιβή.
Αναφέρονται σε ένα βαθύ ενδιαφέρον και απόλαυση για τη δραστηριότητα που κάνει και του προκαλούν αισθήματα ολοκλήρωσης και βαθιάς ικανοποίησης από το γεγονός ότι κάνει κάτι που αξίζει τον κόπο.
Έτσι ερμηνεύεται για παράδειγμα  η απόλαυση για την ανάγνωση καταδυτικών βιβλίων, τα διάφορα
project και άλλες παρόμοιες αισθητικές ή διανοητικές απολαύσεις.

Το πρωταρχικό ζητούμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η μετατροπή των εξωτερικών κινήτρων, που εξελικτικά εμφανίζονται πρώτα στους νέους δύτες, σε εσωτερικά, τα οποία θεωρούνται πιο ισχυρά και θεμελιώνουν την αυτόβουλη μάθηση και συμπεριφορά. (Καψάλης, 1996).


Στις παραδοσιακές σχολές κατάδυσης, η εκπαιδευτική διαδικασία καθορίζεται ακόμα και στις λεπτομέρειες από τον εκπαιδευτή. Ο μαθητευόμενος δύτης περιμένει την καθοδήγηση από τον εκπαιδευτή, ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη της διαδικασίας για παροχή πληροφοριών, εκπαιδευτικού υλικού και κινήτρων. 
Ο ρόλος του μαθητευομένου δύτη στην οργάνωση και ρύθμιση της εκπαίδευσης είναι περιορισμένος έως ανύπαρκτος, γιατί δεν του παρέχεται η ευκαιρία να αναλάβει πρωτοβουλίες και να προσανατολιστεί σε δικούς του σκοπούς.

Αντίθετα, στο καταδυτικό μας κέντρο γίνεται κατανομή της ευθύνης ανάμεσα στον εκπαιδευτή και τον μαθητευόμενο δύτη.
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες δεν αποφασίζονται πλήρως από τον εκπαιδευτή, αλλά ανατίθεται και στον μαθητή ένα μέρος της ευθύνης.
Η νέα μας προσέγγιση είναι αποδεκτή παγκόσμια, εφαρμόζεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης όπως σχολεία, πανεπιστήμια κλπ  και θέτει νέα κριτήρια στη εκπαίδευση.
Ο μαθητευόμενος δύτης είναι λοιπόν πλέον αυτός, που ''ρυθμίζει'' τη μάθησή του και τις δραστηριότητες αυτής.


Όπως είναι φυσικό όλη αυτή η διαφορετικότητα στην προσέγγιση της εκμάθησης καταδύσεων, επεκτείνεται και αργότερα στις ομάδες εργασιών και τα project που αναλαμβάνουν, κάτω από την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών, Dive Master και μεντόρων. 
Αυτό γίνεται μέσα από μια ιδιαίτερα ευχάριστη, διασκεδαστική, γεμάτη ενέργεια, αλλά ταυτόχρονα και πειθαρχημένη διαδικασία, η οποία αποσκοπεί στην υγιή συνεργασία και τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των μελλών των ομάδων, αλλά και των ομάδων μεταξύ τους. Δεν κάνουμε κατάδυση για την κατάδυση. Δεν κάνουμε κατάδυση για να ζήσουμε. Κάνουμε κατάδυση για να πλουτίσουμε τους εαυτούς μας, το κοινό που μας παρακολουθεί κι όλοι μαζί να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένας πλατύς, ψυχικά πλούσιος και ακέραιος πολιτισμός στον τόπο μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου